Štajerska liga - končni rezultati

Mesto Priimek in ime Klub Točke Razlika
1 Plazar Branko VAL 56 2686
2 Šeško Horvat Sabina TMB 55 2648
3 Majcen Zoran TKM 54 5336
4 Pučko Rudolf TRR 54 3853
5 Radolič Igor TMB 54 1480
6 Korez Milan TMB 51 2256
7 Visočnik Mitja TMB 50 1929
8 Lotrič Stanko TSK 48 1208
9 Starkl Peter TDP 46 4217
10 Hajnšek Tanja TRR 46 308
11 Plazar Nada VAL 45 -128
12 Duler Toni TDP 44 3272
13 Plavčak Leopold TRR 44 -773
14 Lampret Franc TSM 43 762
15 Randjelović Boško VAL 40 1446
16 Bozaj Ana PAH 38 -4475
17 Hasemali Fredi TDP 37 661
18 Brcko Danijel TRR 36 -1218
19 Bohak Branko PAH 35 -1541
20 Kaučič Darko TSM 35 -2413
21 Golob Stanko TMB 34 -1256
22 Nemšak Leon ORM 32 2231
23 Bregar Jože TDP 30 3804
24 Mumlek Štefan ORM 30 -707
25 Golob Anita TMB 30 -2548
26 Voh Albin PAH 29 -1202
27 Kukovec Peter TMB 28 -1798
28 Košič Šorn Kristjana TRR 28 -5649
29 Jelakovič Ivan VAL 26 1383
30 Kodba Stanko TMB 25 -316
31 Grm Mira TMB 25 -2364
32 Zafošnik Vladimir TRR 24 -2120
33 Lipnik Jožef TRR 23 -1346
34 Drev Iztok KVC 22 -1180
35 Šijanec Branko TMB 21 1223
36 Selič Zvone VAL 21 -597
37 Salobir Norbert TRR 21 -853
38 Ivanuša Jani ORM 20 -12
39 Krga Darko TSM 20 -511
40 Kamenšek Ana TRR 20 -2112
41 Munda Marjan ORM 19 1394
42 Gradišnik Dušan KVC 18 723
43 Kodrič Jože TMB 17 -518
44 Banko Dušan TRR 16 -1669
45 Vizjak Damjan ORM 15 40
46 Jerič Bojana KVC 15 -1633
47 Salamon Tone TMB 14 -1063
48 Vekić Pero TMB 13 297
49 Križanič Danilo TMB 12 -501
50 Cencič Miran TRR 12 -2031
51 Purkhard Dušan PAH 10 -588
52 Grivec Darinka ORM 9 1300
53 Filipančič Igor TSK 9 793
54 Popovšek Petersen Peter TMB 9 -1247
55 Golob Drago TSK 8 1269
56 Skitek Zdenko TSK 8 1077
57 Bratušek Jože PAH 7 1189
58 Somer Štefan TSM 7 331
59 Mlinar Vlasta MEL 7 321
60 Merkuš Anton PAH 7 251
61 Andrejašič Branko TMB 7 5
62 Ivekovič Stanislav TRR 6 365
63 Zadravec Zlatko ORM 6 187
64 Žerdoner Hermina TRR 6 -32
65 Vrecl Gizela PAH 6 -386
66 Bregant Jože PAH 6 -394
67 Plevnik Roman TRR 6 -947
68 Potočnik Bojan TMB 5 824
69 Cvetko Branko TDP 5 -23
70 Grivec Milan ORM 5 -310
71 Derbuc Darko TDP 5 -523
72 Krajnc Majda PAH 5 -599
73 Petrič Maks PAH 4 -104
74 Tušek Lidija TSM 4 -541
75 Damiš Jože PAH 4 -663
76 Vengušt Marjan KVC 4 -830
77 Vrečar Željko TRR 3 -588