POKAL TARZS 2013 – rezultati četrtfinala
         
 11.5.2013
         
SKUPINA EKIPA 1  TOČK RAZLIKA   EKIPA 2 TOČK RAZLIKA   EKIPA 3 TOČK RAZLIKA
                       
1 TSK URŠLJA 4,5 +316 : TSK SMREKOVEC 3,0 -292 : TRR OLDTAJMERJI 3,0 -24
  Lotrič Stanko 2 +1091   Orož Marijan 1 -166   Hajnšek Tanja 0,5 -925
  Skitek Zdenko 0,5 -1226   Jurjevec Valentina 1 -109   Završnik Boris 2 +1335
  Golob Drago 2 +451   Vede Vojko 1 -17   Završnik Miro 0,5 -434
2 PAH-KODBA 4,0 +635 : TRR SLATNČANI 2,0 -347 : TIM LAŠKO 3 4,5 -288
  Kodba Stanko 1 +3   Hiti Slavko 0,5 -668   Kopač Aleš 2 +665
  Andrejašič Branko 1 -64   Lipnik Jožef ml. 0,5 -121   Hefrle Silvo 2 +185
  Jelakovič Ivan 2 696   Bastašič Milan 1 +432   Jakop Vlado 0,5 -1128
3 TIM LAŠKO 1 3,0 -695 : PAGAT 1 4,5 +679 : TRR REBUS 3,0 +16
  Goršič Janez 0,5 -314   Tacer Marjan 2 +202   Mrkša Pavle 1 +112
  Drev Iztok 0,5 -696   Križanič Danilo 2 +963   Božak Vili 1 -267
  Beg Drago 2 +315   Pučko Rudolf 0,5 -486   Krajnčič Ivan 1 +171
4 LIMBO-VALAT 2,0 -711 : TSK OLJKA 6,0 +932 : TRR ROGAČANI 2,5 -221
  Smodej Jože 0,5 -459   Anzelc Živko 2 +493   Brcko Danijel 1 -34
  Gradišnik Dušan 0,5 -254   Fekonja Milan 2 +226   Plavčak Leopold 1 +28
  Mastnak Nikolaj 1 +2   Travner Robert 2 +213   Sekirnik Željko 0,5 -215
5 TSK PECA 3,0 -471 : COBRA ORMOŽ 4,5 +428 : TDP 3,0 +43
  Vidmar Drago 2 +167   Kokol Aleš 0,5 -88   Starkl Peter 1 -79
  Stegnar Jure 0,5 -180   Munda Marjan 2 +285   Korez Milan 1 -105
  Filipančič Igor 0,5 -450   Ficko Marjan 2 +231   Bregar Jože 1 +227
6 ORM – ŠALABAJZERJI 4,5 +735 : KAVAL-1 3,5 +96 : TIM LAŠKO 2 2,5 -831
  Medved Samo 2 +691   Karat Samo 1 -98   Gregorin Dušan 0,5 -593
  Šutalo Domagoj 2 +345   Bogadi Franjo 0,5 -345   Pristovnik Jurij 1 0
  Nemšak Leon 0,5 -301   Koštomaj Marjan 2 +539   Brence Teo 1 -238
7 TSK MEŽAKLJA 5,0 +2484 : ŠED-RUDARJI 2,0 -2484 : EPIC-4    
  Močnik Zdravko 2 +1428   Ahac Franc 1 -279        
  Sodja Anže 1 +492   Turk Anton 0,5 -1149        
  Bogataj Dimitrij 2 +564   Lavrič Jože 0,5 -1054        
8 MENGO 1 3,5 -44 : DUI 2,0 -539 : ŠED- TEAM ALL STARS 5,0 +583
  Hiršel Stojan 2 +413   Bolje Marija 0,5 -625   Lakič Fikret 1 +212
  Šukljan Loris 0,5 -387   Debeljak Boris 1 +159   Hartman Robert 2 +228
  Jakopič Miran 1 -70   Grdič Ivica 0,5 -73   Križ Rok 2 +143
9 EPIC-2 4,5 +569 : EPIC-1 4,0 +773 : EPIC-3 2,0 -1342
  Markič Alojz 2 +818   Žorž Stojan 1 +275   Dekanj Adam 0,5 -1093
  Polenčič Franc 0,5 -375   Humar Bojan 2 +429   Stegel Albin 1 -54
  Jurca Niko 2 +126   Progar Karmen 1 +69   Berce Vinko 0,5 -195
10 PIRAN 4,0 +740 : ŠED-BREŽANI 2,0 -1929 : BELI KRIŽ 4,5 +1189
  Čondič Valter 2 +111   Štimac Cvetko 1 +21   Pavlija Marjan 0,5 -132
  Godnjavec Franci 1 +747   Kovač Anton 0,5 -1524   Koren Valdi 2 +777
  Tomšič Marjan 1 -118   Štimac Marjan 0,5 -416   Zakrajšek Matjaž 2 +544
11 KRANJ-1004 4,5 +1119 : MENGO 4 4,0 +860 : KRANJ-STARI VRH 2,0 -1979
  Macuh Janko 2 +1087   Velkavrh Brane 1 +383   Demšar Jurij 0,5 -1470
  Anderle Andrej 2 +442   Kozjek Miloš 1 -166   Demšar Matej 0,5 -276
  Bec Alojz 0,5 -410   Koranter Silvester 2 +643   Krajnik Stane 1 -233
12 PIK-STIČNA 3,5 -577 : KRANJ-LUZERJI 2,5 -215 : HKR-1 4,5 +792
  Porenta Srečko 1 -187   Rebol Janez 0,5 -769   Česen Slavko 2 +956
  Cilenšek Stane 0,5 -666   Bizjak Franci 1 +216   Kašman Cene 2 +450
  Skubic Franc 2 +376   Veselič Renato 1 +238   Lapajne Andrej 0,5 -614
13 HKR-3 3,0 -766 : HKR-2 4,0 +1282 : TDL-TALEŽ 3,5 -516
  Verčič Milan 0,5 -698   Šifrer Franc 2 +1018   Duračkovič Sead 1 -320
  Čufer Marjan 0,5 -732   Klojčnik Ljuban 1 +72   Kamenšek Marko 2 +660
–  Rus Marjan 2 +665   Klojčnik Marko 1 +191   Kammrath Igor 0,5 -856
14 KRANJ-SENIORJI 3,5 +32 : TDL-1 2,0 -1366 : MENGO 2 5,0 1334
  Peternelj Henrik 2 -1363   Hočevar Jože 0,5 -704   Mikula Ludvik 1 -659
  Piskernik Jakob 0,5 -822   Kahrič Edo 1 -126   Lanišek Cveto 2 +948
  Piskernik Zdenka 1 -509   Raišič Miloš 0,5 -536   Gorenc Lado 2 +1045
15 TDL-OBETAVNI 5,0 1786 : MENGO 3 3,5 -578 : TDL-SONČEK 2,0 -1208
  Ule Evald 1 +252   Štrajhar Bojan 2 +462   Filipič Bruno 0,5 -714
  Rozman Karol 2 +531   Bevk Franc 0,5 -831   Bauk Mirsad 1 +300
  Polše Franjo 2 +1003   Kobilšek Jože 1 -209   Jovanovič Ljubo 0,5 -794
16 TDL-2 3,0 -720 : PIK-2 3,5 +264 : KRANJ-MLADI 4,0 +456
  Dagarin Marjan 2 +312   Šalamun Slavko 0,5 -234   Podvršnik Marko 1 -78
  Bizjak Ciril ml. 0,5 -510   Zakrajšek Matjaž 2 +351   Riči Skala 1 +159
  Bizjak Ciril 0,5 -522   Slapničar Brane 1 +147   Kimovec Rajko 2 +375
17 KRANJ-NET 4,5 +1818 : DTŠ 2,0 -2616 : PIK-1 4,0 +798
  Makovec Bojan 0,5 -334   Černe Vera 1 -313   Višček Stane 2 647
  Plestenjak Franci 2 +988   Jamnik Marjan 0,5 -1487   Hribar Ignac 1 +499
  Drstvenšek Robert 2 +1164   Milanovič Ilija 0,5 -816   Klemenčič Frane 1 -348
Legenda:
  Uvrščene ekipe v četrtfinale
  Izpadle ekipe
  Ekipe, ki se niso udeležile predtekmovanja

Na tekmovanje za Pokal TARZS 2013 se je prijavilo skupno 51 ekip.
Tekmovanje je bilo izpeljano skladno s predvidenim urnikom.
V 17 skupinah je bilo 16 trobojev in 1 dvoboj. Ena ekipa (EPIC 4) se tekmovanja ni udeležila. Zaradi tega sta morali preostali ekipi v skupini
7
odigrati dvoboj. Skladno s propozicijami se v primeru dvoboja zmagovalec
uvrsti v nadaljnje tekmovanje poraženec pa izpade.

Na podlagi rezultatov predtekmovanja je 27 ekip, ki so se uvrstile v
četrtfinale (17 zmagovalnih ekip in 10 drugouvrščenih), razporejenih v 3 skupine po 9 ekip. Nosilno skupino (1.
boben) tvori 9 najboljših ekip iz predtekmovanja, ostali dve skupini (2. in 3. boben) pa
sestavljajo ekipe po načelu doseženih rezultatov.

Žrebanje za četrtfinale bo pred začetkom četrtfinala v Trebnjem 11. 5.
2013.
 

Vrstni red ekip za žreb

       

1. BOBEN   2. BOBEN   3. BOBEN
M Ekipa Razl.   M Ekipa Razl.   M Ekipa Razl.
1. TSK OLJKA 6 932   10. ORM – ŠALABAJZERJI 4,5 735   19. PIK-1 4 798
2. TSK MEŽAKLJA 5 2484   11. PAGAT 1 4,5 679   20. EPIC-1 4 773
3. TDL-OBETAVNI 5 1786   12. EPIC-2 4,5 569   21. PIRAN 4 740
4. MENGO 2 5 1334   13. COBRA ORMOŽ 4,5 428   22. PAH-KODBA 4 635
5. ŠED- TEAM ALL STARS 5 583   14. TSK URŠLJA 4,5 316   23. PIK-2 3,5 264
6. KRANJ-NET 4,5 1818   15. TIM LAŠKO 3 4,5 -288   24. KAVAL-1 3,5 96
7. BELI KRIŽ 4,5 1189   16. HKR-2 4 1282   25. KRANJ-SENIORJI 3,5 32
8. KRANJ-1004 4,5 1119   17. KRANJ-MLADI 4 456   26. MENGO 1 3,5 -44
9. HKR-1 4,5 792   18. MENGO 4 4 860   27. TDL-TALEŽ 3,5 -516
                           
Ostale ekipe                        
M Ekipa Razl.                    
28. PIK-STIČNA 3,5 -577                    
29. MENGO 3 3,5 -578                    
30. TDP 3 43                    
31. TRR REBUS 3 16                    
32. TRR OLDTAJMERJI 3 -24                    
33. TRR ROGAČANI 2,5 -221                    
34. ŠED-RUDARJI 2 -2484                    
35. TSK SMREKOVEC 3 -292                    
36. TSK PECA 3 -471                    
37. TIM LAŠKO 1 3 -695                    
38. TDL-2 3 -720                    
39. HKR-3 3 -766                    
40. KRANJ-LUZERJI 2,5 -215                    
41. TIM LAŠKO 2 2,5 -831                    
42. TRR SLATNČANI 2 -347                    
43. DUI 2 -539                    
44. LIMBO-VALAT 2 -711                    
45. TDL-SONČEK 2 -1208                    
46. EPIC-3 2 -1342                    
47. TDL-1 2 -1366                    
48. ŠED-BREŽANI 2 -1929                    
49. KRANJ-STARI VRH 2 -1979                    
50. DTŠ 2 -2616                    
EPIC-4