POKAL TARZS 2014 – rezultati predtekmovanja
         
 27.02.2014
         
SKUPINA EKIPA 1  TOČK RAZLIKA   EKIPA 2 TOČK RAZLIKA   EKIPA 3 TOČK RAZLIKA
                       
1 VALAT Rimske Toplice III. 4,0 +637 : MALEČNIK 1 2,0 -728 : TRR ROGAČANI 4,5 +91
  Kadunc Stane 2 +579   Somer Štefan 1 -147   Brcko Danijel 0,5 -432
  Tavzes Cvetko 1 +155   Kaučič Darko 0,5 -334   Mrkša Pavle 2 +179
  Plazar Branko 1 -97   Lampret Franc 0,5 -247   Plavčak Leopold 2 +344
2 VALAT Rimske Toplice II. 3,5 -585 : Kunta Kinte Ormož 2,0 -483 : ŠED Kočevski medvedi 5,0 +1068
  Randjelovič Boško 0,5 -958   Obran Stanislav 1 -22   Lavrič Jože 2 +980
  Jelakovič Ivan 2 +265   Mumlek Štefan 0,5 -194   Ožbolt Miro 1 -71
  Ajd Josip 1 +108   Zadravec Zlatko 0,5 -267   Cebin Franc 2 +159
3 MALEČNIK 3,0 -817 : KAVAL CELJE 3,5 +176 : TRR SLATNČANI 4,0 +641
  Kodba Stanko 2 +949   Karat Samo 0,5 -599   Bastašič Milan 1 -350
  Križanič Danilo 0,5 -911   Koštomaj Marjan 1 +103   Hiti Slavko 2 +808
  Kodrič Jože 0,5 -855   Bogadi Franjo 2 +672   Lipnik Jožef ml. 1 +183
4 Cobra Ormož 3,5 +262 : TSK URŠLJA 5,0 +715 : VALAT Rimske Toplice I. 2,0 -977
  Ivanuša Jani 1 +26   Močnik Zdravko 2 +404   Smodej Jože 0,5 -430
  Nemšak Leon 2 +456   Lotrič Stanko 1 +183   Gradišnik Dušan 0,5 -639
  Munda Marjan 0,5 -220   Golob Drago 2 +128   Mastnak Nikolaj 1 +92
5 TSK PECA 5,0 +1845 : TSK MORANA 3,5 +691 : TDP XXI Ptuj 2,0 -2536
  Filipančič Igor 2 +841   Trauner Robert 0,5 -491   Starkl Peter 1 -350
  Vidmar Drago 2 +1057   Banko Dušan 1 +621   Kokol Aleš 0,5 -1678
  Stegnar Jure 1 -23   Fekonja Milan 2 +511   Bregar Jože 0,5 -488
6 TIM LAŠKO 1 2,5 -804 : TIM LAŠKO 2 4,5 +1377 : TRR OLDTAJMERJI 3,5 -573
  Goršič Janez 1 -202   Pristovnik Jurij 2 +782   Hajnšek Tanja 0,5 -580
  Beg Drago 0,5 -823   Toplak Mišo 2 +1199   Lipnik Jožef st. 1 -376
  Drev Iztok 1 +221   Brance Teodor 0,5 -604   Krajnčič Ivan 2 +383
7 MENGO 1 2,5 -167 : PIK 1 4,5 +343 : ŠED-TEAM ALL STARS 3,5 -167
  Jakopič Miran 1 +217   Višček Stane 2 +640   Križ Rok 0,5 -857
  Šukljan Loris 1 -197   Hribar Ignac 0,5 -404   Lakič Fikret 2 +601
  Medved Samo 0,5 -187   Mrvar Ladislav 2 +107   Hartman Robert 1 +80
8 KRANJ MLADI 4,0 +958 : KRANJ – KVARTOPIRCI 5,0 +529 : TDL-Dijamanti 1,5 -1487
  Podvršnik Marko 2 +758   Veselič Renato 1 -31   Saje Mitja 0,5 -727
  Kimovec Rajko 1 +123   Rebolj Janez 2 +192   Filipič Bruno 0,5 -315
  Richi Skala 1 +77   Bizjak Franc 2 +368   Kammrath Igor 0,5 -445
9 ŠED-GEBARJI 3,5 +752 : MENGO 4 2,5 -1180 : KRANJ – SENIORJI 4,5 +428
  Štimac Cvetko 0,5 -261   Mikula Ludvik 1 +96   Peternelj Henrik 2 +165
  Kovač Anton 1 -306   Gorenc Lado 0,5 -456   Piskernik Jakob 2 +762
  Štimac Marjan 2 +1319   Lanišek Cveto 1 -820   Piskernik Zdenka 0,5 -499
10 KRANJ.NET 4,5 +958 : EPIC II. 3,5 +598 : TDL – JERIČ 2,5 -1556
  Makovec Bojan 2 +718   Marič Alojz 1 +682   Jerič Simon 0,5 -1400
  Plestenjak Franci 0,5 -278   Polenčič Franc 2 +337   Jerič Bojana 1 -59
  Drstvenšek Robert 2 +518   Jurca Niko 0,5 -421   Jerič Tina 1 -97
11 KRANJ 1004 4,0 +526 : TDL-BS-3 1,5 -1364 : EPIC I. 5,0 +838
  Macuh Janko 1 +51   Polše Franjo 0,5 -398   Žorž Stojan 2 +375
  Anderle Andrej 2 +310   Raišić Miloš 0,5 -540   Humar Bojan 2 +375
  Bizjak Ciril ml. 1 +165   Vrtovec Dušan 0,5 -426   Progar Karmen 1 +88
12 PIK STIČNA 4,5 -76 : MENGO 2 3,0 -294 : EPIC III. 3,0 +370
  Cilenšek Stane 0,5 -1541   Koranter Silvester 2 +958   Berce Vinko 1 +583
  Skubic Franc 2 +278   Kozjek Miloš 0,5 -525   Bajc Simona 1 +247
  Perovšek Milan 2 +1187   Velkavrh Brane 0,5 -727   Tiselj Marjan 1 -460
13 PIK 22 5,0 +1990 : PIK TREBNJE – 5 2,5 -485 : DTŠ 3,0 -1505
  Leko Zoran 2 +1109   Štern Bojan 1 +59   Črne Vera 0,5 -1168
  Babnik Igor 2 +704   Slapničar Brane 1 -148   Djordjevič Nenad 0,5 -556
  Ivanetič Zvone 1 +177   Šalamun Slavko 0,5 -396   Kolevski Vesna 2 +219
14 MENGO 3 3,5 +828 : MENGO 5 4,5 -524 : TDL-Talež 2,5 -304
  Hribar Marjan 2 +1169   Bevk Franc 0,5 -1327   Kamenšek Marko 1 +158
  Kveder Božo 0,5 -423   Hribar Vincenc 2 +483   Miklič Nikolaj 1 -60
  Majcen Zoran 1 +82   Suhoveršnik Nastja 2 +320   Duračkovič Sead 0,5 -402
                     
TIM LAŠKO 3                    
Gregorin Dušan                    
Hefrle Silvo                    
Kopač Aleš                    
                     
Legenda:
  Uvrščene ekipe v četrtfinale                
  Izpadle ekipe                
  Ekipe, ki se niso udeležile predtekmovanja            
Na tekmovanje za Pokal TARZS 2014 se je prijavilo skupno 43 ekip.
Tekmovanje je bilo izpeljano skladno s predvidenim urnikom.

Na podlagi rezultatov predtekmovanja, se je v četrtfinale uvrstilo 14
zmagovalnih ekip, 12 drugouvrščenih in lanska zmagovalna ekipa. Te ekipe
so  razporejene v 3 skupine po 9 ekip. Nosilno skupino (1.
boben) tvori 8 najboljših ekip iz predtekmovanja ter lanskoletni
zmagovalec TIM LAŠKO 3, ostali dve skupini (2. in 3. boben) pa
sestavljajo ekipe po načelu doseženih rezultatov.

Žrebanje za četrtfinale bo na 5. turnirju posameznikov,  v soboto 15. 3.
2014 v Žejah pri Komendi med odmorom za kosilo.
 

Vrstni red ekip za žreb

       
1. BOBEN   2. BOBEN   3. BOBEN
M Ekipa Razl.   M Ekipa Razl.   M Ekipa Razl.
1. PIK 22 5,0 +1990   10. KRANJ – SENIORJI 4,5 +428   19. MENGO 3 3,5 +828
2. TSK PECA 5,0 +1845   11. PIK 1 4,5 +343   20. ŠED-GEBARJI 3,5 +752
3. ŠED Kočevski medvedi 5,0 +1068   12. TRR ROGAČANI 4,5 +91   21. TSK MORANA 3,5 +691
4. EPIC I. 5,0 +838   13. PIK STIČNA 4,5 -76   22. EPIC II. 3,5 +598
5. TSK URŠLJA 5,0 +715   14. MENGO 5 4,5 -524   23. Cobra Ormož 3,5 +262
6. KRANJ – KVARTOPIRCI 5,0 +529   15. KRANJ MLADI 4,0 +958   24. KAVAL CELJE 3,5 +176
7. TIM LAŠKO 2 4,5 +1377   16. TRR SLATNČANI 4,0 +641   25. ŠED-TEAM ALL STARS 3,5 -176
8. KRANJ.NET 4,5 +958   17. VALAT Rimske Toplice III. 4,0 +637   26. TRR OLDTAJMERJI 3,5 -573
bb TIM LAŠKO 3   18. KRANJ 1004 4,0 +526   27. VALAT Rimske Toplice II. 3,5 -585
                           
Ostale ekipe                        
M Ekipa Razl.                    
28. EPIC III. 3.0 +370                    
29. MENGO 2 3,0 -294                    
30. MALEČNIK 3,0 -817                    
31. DTŠ 3,0 -1505                    
32. MENGO 1 2,5 -167                    
33. TDL-Talež 2,5 -304                    
34. PIK TREBNJE – 5 2,5 -485                    
35. TIM LAŠKO 1 2,5 -804                    
36. MENGO 4 2,5 -1180                    
37. TDL – JERIČ 2,5 -1556                    
38. Kunta Kinte Ormož 2,0 -483                    
39. MALEČNIK 1 2,0 -728                    
40. VALAT Rimske Toplice I. 2,0 -977                    
41. TDP XXI Ptuj 2,0 -2536                    
42. TDL-BS-3 1,5 -1364                    
43. TDL-Dijamanti 1,5 -1487