POKAL TARZS 2019 – rezultati predtekmovanja
         
 11. 4.2019
         
SKUPINA EKIPA 1  TOČK RAZLIKA   EKIPA 2 TOČK RAZLIKA   EKIPA 3 TOČK RAZLIKA
                       
1 MARIBOR 1 7 +842 : MALEČNIK 1 4 -1310 : MARIBOR 2 7 +468
  Križanič Danilo 3 +388   Kaučič Darko 2 167   Sep Dejan 3 +628
  Kodrič Jože 2 +412   Somer Štefan 1 -103   Vekić Pero 3 +61
  Kodba Stanko 2 +42   Lampret Franc 1 -1040   Korez Milan 1 -221
2 TSK PECA 9 +1909 : MARIBOR 3 5 -1340 : VALAT 3 4 -569
  Golob Drago 3 +1135   Radolič Igor 2 +283   Plazar Branko 2 +496
  Filipančič Igor 3 +519   Pahernik Milan 2 +8   Plazar Nada 1 -253
  Juričan Franc 3 +245   Šijanec Branko 1 -1631   Selič Zvone 1 -812
3 TSK RADUHA 6   : OLDTAJMERJI 5 -198 : “PAGAT” I. 7 +192
  Trauner Robert 2 +72   Lipnik Jožef st. 3 +544   Bratušek Jožef 3 +512
  Brglez Stanislav 2 +11   Krajnčič Ivan 1 -219   Pilih Marijan 3 +147
  Orož Marjan 2 -77   Hajnšek Tanja 1 -523   Krajnc Marija Majda 1 -467
4 VALAT 1 6 -804 : TEAM GROZDEK 8 +1938 : DONAČKA 4 -1134
  Smodej Jože 3 +133   Hasemali Fredi 3 +1094   Kamenšek Ana -2 -439
  Mastnak Nikolaj 2 -282   Duler Toni 3 +873   Vrečar Željko 1 -104
  Gradišnik Dušan 1 -655   Tušek Lidija 2 -29   Zafošnik Vladimir 1 -591
5 VALAT 2 6 -235 : BOČ 6 +902 : KAVAL 2 6 -667
  Ajd Josip 3 +327   Brcko Danijel 3 +925   Pintarič Niko 3 +73
  Jelakovič Ivan 2 -29   Plavčak Leopold 2 +21   Fekonja Milan 2 -392
  Ranjdelovič Boško 1 -533   Pučko Rudolf 1 -44   Cizej Boštjan 1 -348
6 MEGA LAŠKO 5 -343 : TDP – POKAČI 9 +984 : ROGAČANI 4 -641
  Pristovnik Jurij 2 -11   Cobelj Samo 3 +343   Kuternik Marjan 2 -141
  Toplak Mirko 2 -140   Milunič Milovan 3 +333   Boršič Srečko 1 -203
  Drev Iztok 1 -192   Bregar Jože 3 +308   Ivekovič Slavko 1 -297
7 KAVAL 1 9 +1350 : VALAT 4 5 +273 : VALAT – ILIRIJA 1 4 -1623
  Karat Samo 3 +796   Rugelj Mitja 2 +529   Voljavec Matjaž 2 +83
  Žolnir Bojan 3 +362   Zagoričnik Matjaž 2 +189   Kadunc Stane 1 -381
  Štante Sašo 3 +192   Vidovič Franc 1 -445   Klemenčič Stane 1 -1325
8 TSK REZERVE 6 +117 : COBRA ORMOŽ 6 -117 : VALAT – ILIRIJA 2    
  Lotrič Stanko 3 +1897   Nemšak Leon 3 +1099   Jarc Mirko    
  Skitek Zdenko 2 -530   Mušič Gorazd 2 +151   Kureš Branko    
  Ošlovnik Peter 1 -1250   Munda Marjan 1 -1367   Zajc Tjaša    
9 MAR – ROG 8 +1846 : KURENTI 5 -732 : “PAGAT” II. 5 -1114
  Bastašič Milan 3 +1197   Starkl Peter 2 +54   Voh Albin 3 +168
  Banko Dušan 3 +517   Kokol Aleš 2 -486   Merkuš Anton 1 -571
  Sušec Igor 2 +132   Derbuc Darko 1 -300   Vrecl Gizela 1 -711
10 MENGO 7 +1428 : PRIJATELJI 8 1255 : EMONA – MIP 3 -2683
  Majcen Zoran 3 +492   Humar Bojan 3 +903   Vavpotič Milan 1 -264
  Mikola Ludvik 2 +518   Kovač Anton 3 +580   Gostinčar Polonca 1 -998
  Gorenc Lado 2 +418   Markič Alojz 2 -228   Badovinac Bjelič Irena 1 -1421
11 HKR 7 +566 : KRANJ SENIORJI 7 +454 : SIMPATIČNI 4 -1020
  Rus Marjan 3 +584   Piskernik Jakob 3 +299   Jamnik Marjan 2 -126
  Rožman Danijel 3 +156   Peternelj Henrik 2 +146   Zupan Rok   -165
  Verčič Milan 1 -174   Piskernik Zdenka 2 +9   Đorđević Vera   -730
12 TDL BŠK 1 5 -301 : EPIC 1 6 +422 : TDL TRULIST 7 -121
  Kahrič Edo 2 -200   Bajc Simona 3 +556   Ali Bojana 3 +176
  Pišek Igor 2 -22   Semenič Henrik 2 +20   Polše Franjo 3 +59
  Kovač Janez 1 -79   Kraševec Matej 1 -154   Čepon Dušan 1 -356
13 EMONA – GOLD 6 +1051 : EMONA – SEF 7 +1120 : BELI KRIŽ 5 -2171
  Papič Laura 3 +603   Ule Evald 3 1269   Čondič Valter 2 -120
  Lakić Fikret 2 +660   Smrdel Franc 3 +334   Tomšič Marjan 2 -122
  Špacapan Alenka 1 -212   Duračković Sead 1 -483   Zakrajšek Matjaž 1 -1929
14 PLATELCI 6 +535 : TDL VITEZI 4 -1349 : TAGOSS 1 8 +814
Praprotnik Srečko 3 +681   Potočnik Ivan 2 -178   Rutar Jožef 3 +449
Venta Emil 2 +125   Terplan Andrej 1 -454   Jelinčič Franc 3 +329
Đorđević Nenad 1 -271   Perpar Iztok 1 -717   Trojer Tomislav 2 +36
15 KRANJ – NET 5 -525 : PIK TREBNJE 7 +507 : TAGOSS 6 +111
Plestenjak Franci 3 +568   Višček Stane 3 +586   Nabergoj Simon 2 +160
Drstvenšek Robert 1 -389   Hribar Ignac 3 +229   Bergoč Darjo 2 +118
Makovec Bojan 1 -704   Mrvar Ladislav 1 -308   Vidmar Jorgi 2 -167
16 PRIMORCI 6 +147 : EMONA – DIV 5 -543 : EMONA – GAS 7 +396
Godnjavec Franci 2 +278   Kuk Vojko 3 +521   Bem Slavko 3 +760
Šukljan Loris 2 -51   Vrtovec Dušan 1 -384   Zabavnik Gregor 3 +435
Jakopič Miran 2 -80   Veladžič Ibrahim 1 -680   Zupanec Ana 1 -799
17 TSK JERIČ 6 +774 : KVARTOPIRCI 7 +906 : TDL BŠK 2 5 -1650
Jerič Tina 3 +870   Rebol Janez 3 +897   Cvetek Jože 2 -210
Jerič Simon 2 +429   Bizjak Franc 3 +669   Cvrle Branislav 2 -342
Jerič Bojana 1 -535   Veselič Renato 1 -660   Flek Franc 1 -1098
18 BREGAR TRANSPORT 8 +1507 : KRANJ VETERANI 5 -845 : TDL LEVEL ONE 5 -662
Štimac Cvetko 3 +858   Petelin Tomislav 2 +532   Hočevar Jože 3 +921
Lavrič Jože 3 +583   Škofic Vinko 2 -390   Gorjup Marjan 1 -468
Bregar Roman 2 +66   Mohorič Peter 1 -987   Babič Zdravko 1 -1115
19 STIČNA 1 3 -2962 : STIČNA 2 7 +1607 : MENGEŠ – MLADI 8 +1355
Porenta Srečko 1 -802   Skubic Franc 3 +602   Skala Riči 3 +618
Cilenšek Stane 1 -972   Leko Zoran 2 +570   Kimovec Rajko 3 +537
Pučko Simon 1 -1188   Slapničar Brane 2 +435   Podvršnik Marko 2 +200
                     
Legenda:
  Uvrščene ekipe v četrtfinale                
  Izpadle ekipe                
  Ekipe, ki se niso udeležile predtekmovanja            
Na tekmovanje za Pokal TARZS 2019 se je prijavilo skupno 57 ekip.
Tekmovanje je bilo izpeljano skladno s predvidenim urnikom.

Na podlagi rezultatov predtekmovanja, se je v četrtfinale uvrstilo 19
zmagovalnih ekip in 8 boljših drugouvrščenih ekip Te ekipe
so  razporejene v 3 skupine po 9 ekip. Nosilno skupino (1.
boben) tvori 9 najboljših ekip iz predtekmovanja, ostali dve skupini (2. in 3. boben) pa
sestavljajo ekipe po načelu doseženih rezultatov.

Žrebanje za četrtfinale bo na 7. turnirju za DP posameznikov,  v soboto
13.
aprila 2019 na Šmarjetni gori med odmorom za kosilo.
 

Vrstni red ekip za žreb

       
1. BOBEN   2. BOBEN   3. BOBEN
M Ekipa Mesto Razl.   M Ekipa Mesto Razl.   M Ekipa Mesto Razl.
1. TSK PECA 1 9 +1909   10. EMONA – SEF 1 7 +1120   19. TSK REZERVE 1 6 +117
2. KAVAL 1 1 9 +1350   11. KVARTOPIRCI 1 7 +906   20. STIČNA 2 2 7 +1607
3. TDP – POKAČI 1 9 +984   12. MARIBOR 1 1 7 +842   21. MENGO 2 7 +1428
4. TEAM GROZDEK 1 8 +1938   13. HKR 1 7 +566   22. MARIBOR 2 2 7 +468
5. MAR – ROG 1 8 +1846   14. PIK TREBNJE 1 7 +507   23. KRANJ SENIORJI 2 7 +454
6. BREGAR TRANSPORT 1 8 +1507   15. EMONA – GAS 1 7 +396   24. EMONA – GOLD 2 6 +1051
7. MENGEŠ – MLADI 1 8 +1355   16. “PAGAT” I. 1 7 +192   25. TSK JERIČ 2 6 +744
8. PRIJATELJI 1 8 +1255   17. TDL TRULIST 1 7 -121   26. PLATELCI 2 6 +535
9. TAGOSS 1 1 8 +814   18. BOČ 1 6 +902   27. EPIC 1 2 6 +422
                                 
Ostale ekipe                              
M Ekipa Mesto Razl.                        
28. PRIMORCI 2 6 +147                        
29. TAGOSS 2 6 +111                        
30. TSK RADUHA 2 6 +6                        
31. COBRA ORMOŽ 2 6 -117                        
32. VALAT 2 2 6 -235                        
33. VALAT 1 2 6 -804                        
34. VALAT 4 2 5 +273                        
35. MEGA LAŠKO 2 5 -343                        
36. TDL LEVEL ONE 2 5 -662                        
37. KURENTI 2 5 -732                        
38. MARIBOR 3 2 5 -1340                        
39. KAVAL 2 3 6 -667                        
40. OLDTAJMERJI 3 5 -198                        
41. TDL BŠK 1 3 5 -301                        
42. KRANJ – NET 3 5 -525                        
43. EMONA – DIV 3 5 -543                        
44. KRANJ VETERANI 3 5 -845                        
45. “PAGAT” II. 3 5 -1114                        
46. TDL BŠK 2 3 5 -1650                        
47. BELI KRIŽ 3 5 -2171                        
48. VALAT 3 3 4 -569                        
49. ROGAČANI 3 4 -641                        
50. SIMPATIČNI 3 4 -1020                        
51. DONAČKA 3 4 -1134                        
52. MALEČNIK 1 3 4 -1310                        
53. TDL VITEZI 3 4 -1349                        
54. VALAT – ILIRIJA 1 3 4 -1623                        
55. EMONA – MIP 3 3 -2683                        
56. STIČNA 1 3 3 -2962                        
57. VALAT – ILIRIJA 2 3 0 0