Skupni rezultat Štajersko Koroške lige 2023 po sedmih turnirjih – vodi  Boško Randjelović

Mesto Priimek in ime Društvo Točke Razlika
1 Randjelović Boško VAL 53 5493
2 Korez Milan TMB 52 2762
3 Križanič Danilo TMB 50 5156
4 Majcen Zoran DPD 49 3395
5 Šeško Horvat Sabina DPD 48 3045
6 Pučko Rudolf TRR 46 2540
7 Praprotnik Srečko TRR 44 1116
8 Hajnšek Tanja TRR 43 344
9 Visočnik Mitja TMB 41 -784
10 Bastašić Milan TDR 40 2570
11 Voh Albin PAH 40 2136
12 Munda Marjan ORM 40 180
13 Plavčak Leopold TRR 40 -635
14 Grm Mira TMB 39 -570
15 Merkuš Anton PAH 38 2985
16 Cencič Miran TRR 38 -382
17 Brcko Danijel TRR 38 -570
18 Skitek Zdenko TSK 37 3802
19 Filipančič Igor TSK 37 3251
20 Plazar Branko VAL 37 839
21 Zafošnik Vladimir TDR 36 317
22 Bozaj Ana PAH 36 -752
23 Kaučič Darko TSM 36 -4411
24 Kuternik Marjan TRR 35 -3371
25 Lampret Franc TSM 34 -3170
26 Bohak Branko PAH 33 1116
27 Lotrič Stanko TSK 33 687
28 Salobir Norbert TRR 30 -797
29 Cvetko Branko TDP 29 2587
30 Golob Drago TSK 28 -612
31 Popovšek Petersen Peter PAH 26 -43
32 Purkhard Dušan PAH 26 -1656
33 Lipnik Jožef TRR 26 -2496
34 Hasemali Fredi TDP 25 595
35 Nemšak Leon ORM 25 -1573
36 Plazar Nada VAL 25 -2636
37 Golob Stanko TMB 24 667
38 Ivanuša Jani ORM 23 1666
39 Kukovec Peter TMB 23 -713
40 Čujež Borut TRR 22 -701
41 Golob Anita TMB 22 -4063
42 Mumlek Štefan ORM 21 20
43 Vrečar Željko TDR 20 1612
44 Jelakovič Ivan VAL 20 838
45 Radić Milenko TMB 18 6
46 Krga Darko TSM 17 737
47 Grivec Milan ORM 16 -19
48 Vrecl Gajšek Gizela PAH 15 1225
49 Salamon Tone TMB 15 -914
50 Visočnik Katarina TMB 15 -1724
51 Starkl Peter TDP 15 -1861
52 Polšak Nataša TRR 15 -2985
53 Kosič Šorn Kristjana TRR 15 -5457
54 Gradišnik Dušan VAL 14 350
55 Grivec Darinka ORM 14 274
56 Somer Štefan TSM 14 -291
57 Petrič Maksimiljan PAH 14 -1414
58 Ciglar Andrej ORM 13 1845
59 Kodba Stanko TMB 13 114
60 Banko Dušan TRR 13 -29
61 Kamenšek Ana TRR 13 -2261
62 Ognjanović Dragan TSK 12 52
63 Milunič Milovan TDP 12 -422
64 Tavzes Cveto VAL 12 -2468
65 Vidovič Franc VAL 11 -214
66 Serec Miran ORM 11 -457
67 Selič Zvone VAL 10 -240
68 Plevnik Darko TDR 10 -888
69 Vizjak Damjan ORM 10 -968
70 Krajnc David ORM 9 940
71 Polenik Slavko KVC 9 -604
72 Golob Marjan TSM 9 -2265
73 Vekić Pero TMB 8 351
74 Sluga Andrej VAL 7 1362
75 Mak Rajko PAH 7 1173
76 Bratušek Jožef PAH 7 449
77 Derbuc Darko TDP 7 148
78 Kodrič Jože TMB 6 417
79 Mrkša Pavle TRR 6 203
80 Špiljak Slavko TRR 6 131
81 Paljak Vladimir TMB 6 -204
82 Radolič Igor DPD 6 -243
83 Zadravec Zlatko ORM 6 -478
84 Ivekovič Stanislav TRR 5 150
85 Lebar Tomaž ORM 5 137
86 Kolarič Matija ORM 5 -136
87 Lazar Rajko ORM 5 -893
88 Kadunc Stane VAL 4 593
89 Juvanc Rozalija VAL 4 -477
90 Šumej Mirko VAL 3 -2186