Skip to content

Povprečno število doseženih točk na igralca po kategorijah na turnirjih za DP 2013

organizator TIM PIK BKP & DUI KVC TDK TDL PAH ŠED ORM TSK TRR DTŠ

datum

12. 1. 2013 16. 2. 2013 2. 3. 2013 23. 3. 2013 20. 4. 2013 25. 5. 2013 14. 9. 2013 28. 9. 2013 26. 10. 2013 16. 11. 2013 30. 11. 2013 7. 12. 2013

kraj

Laško Trebnje Koper Laško Kranj Grosuplje Hoče Kočevje Cvetkovci Prevalje Rogatec Grosuplje
Kategorija 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ŠM (škis mojster) 158,0 136,0 187,0 100,5 163,5 116,0 66,5 91,0 81,5 102,0 88,5 91,0
MM (mond mojster) 141,0 154,0 120,4 126,3 122,3 92,8 95,2 106,6 60,4 79,7 97,5 103,9
M (mojster) 110,3 116,6 102,6 106,1 120,4 112,6 59,6 90,9 67,3 72,5 80,1 88,5
KV1 (igralec 1. kategorije) 100,2 93,3 68,2 84,1 75,1 78,5 48,8 49,3 55,8 49,8 67,9 68,1
KV2 (igralec 1. kategorije) 83,2 73,2 69,7 63,0 79,9 76,1 58,7 64,9 69,0 61,8 55,9 70,2
KV3 (igralec 1. kategorije) 95,6 91,1 68,8 70,3 68,1 72,6 48,6 48,3 58,6 52,3 65,4 68,6
brez kategorije 79,9 50,2 76,6 44,0 60,0 68,8 46,9 36,7 42,7 51,3 72,4 48,0