Skip to content

Povprečno število doseženih točk na igralca po kategorijah na turnirjih za DP 2018

organizator TDL VAL TRR ORM KTK TDK TSK KVC ŠDS DTŠ TDP TSM
datum 6. 1. 2018 20. 1. 2018 3. 2. 2018 3. 3. 2018 17. 3. 2018 7. 4. 2018 21. 4. 2018 12. 5. 2018 22. 9. 2018 6. 10. 2018 20. 10. 2018 17. 11. 2018
kraj Grosuplje Rimske Top. Rogatec Cvetkovci Osilnica Kranj Prevalje Tremerje Muljava Štorovje Ptuj Hoče
Kategorija 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ŠM (škis mojster) 59,8 71,0 84,3 94,0 28,0 89,3 174,0 47,0 53,0 118,0 101,8 109,5
MM (mond mojster) 66,5 47,1 52,6 64,6 80,7 52,5 72,7 50,1 77,5 76,1 58,1 51,5
M (mojster) 52,3 51,1 63,1 46,2 61,6 66,7 41,8 52,1 46,6 52,5 56,8 62,2
KV1 (igralec 1. kategorije) 24,5 33,4 47,3 34,9 29,7 29,9 32,3 39,1 45,2 33,2 31,0 32,9
KV2 (igralec 1. kategorije) 14,4 28,8 17,4 26,4 43,0 21,5 29,6 25,6 24,8 42,2 46,1 21,1
KV3 (igralec 1. kategorije) 20,2 21,9 35,8 4,6 27,3 37,9 48,9 47,8 17,9 20,0 33,2 24,3
brez kategorije 11,9 7,8 9,0 18,9 7,5 6,0 51,2 26,5 24,8 10,9 12,7 41,7