Skip to content

Povprečno število doseženih točk na igralca po kategorijah na turnirjih za DP 2019

organizator PIK VAL TMB TDL KVC KTK TDK TRR TSK EMO TDP ORM
datum 5. 1. 2019 19. 1. 2019 2. 2. 2019 16. 2. 2019 9. 3. 2019 30. 3. 2019 13. 4. 2019 11. 5. 2019 21. 9. 2019 5. 10. 2019 19. 10. 2019 16. 11. 2019
kraj Trebnje Tremerje Maribor Ljubljana Tremerje Osilnica Kranj Rogatec Prevalje Ljubljana Ptuj Cvetkovci
Kategorija 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ŠM (škis mojster) 37,8 118,0 34,5 109,5 39,5 46,0 129,3 38,0 141,0 58,8 115,3 126,0
MM (mond mojster) 69,9 46,1 49,9 59,0 68,6 69,6 73,1 76,9 77,9 88,3 91,1 67,1
M (mojster) 42,7 43,5 51,6 55,8 50,9 58,9 64,1 63,1 47,3 57,5 47,8 55,7
KV1 (igralec 1. kategorije) 24,7 24,6 34,3 34,2 41,6 33,9 32,6 45,8 49,0 32,0 35,1 31,2
KV2 (igralec 1. kategorije) 21,8 35,8 32,5 10,2 30,4 34,6 28,2 32,0 46,3 25,3 30,6 36,6
KV3 (igralec 1. kategorije) 16,6 3,8 7,4 6,8 20,3 19,6 10,9 16,4 46,7 14,0 2,8 13,0
brez kategorije 8,9 32,7 12,3 17,7 23,2 15,6 4,5 19,2 19,9 23,4 37,7 38,9