Skip to content

Povprečno število doseženih točk na igralca po kategorijah na turnirjih za DP

organizator VAL TIM PIK ORM TDL MER DTŠ EPI TDL PAH TDL TIM
datum 16. 01. 2010 6. 2. 2010 20. 2. 2010 13. 3. 2010 10. 4. 2010 24. 4. 2010 8. 5. 2010 22. 5. 2010 5. 6. 2010 4. 9. 2010 23. 10. 2010 20. 11. 2010
kraj Tremerje Laško Trebnje Ormož Ljubljana Kranj Zbilje Postojna Ljubljana Maribor Ljubljana Laško
Kategorija 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ŠM (škis mojster) 179,0 236,0 179,5 152,5 110,5 223,0 196,0 162,5 139,5 83,5 130,5 113,0
MM (mond mojster) 119,7 133,8 190,8 97,4 140,3 139,8 197,5 155,3 57,5 98,8 79,0 123,7
M (mojster) 130,4 145,6 156,7 137,1 146,3 127,6 96,5 114,7 100,6 79,6 105,8 115,1
KV1 (igralec 1. kategorije) 90,9 95,2 118,9 90,0 114,5 98,1 108,0 82,4 76,3 73,3 74,7 68,6
KV2 (igralec 1. kategorije) 110,9 100,1 101,3 75,5 92,1 83,0 73,6 70,6 68,4 61,4 73,9 73,3
KV3 (igralec 1. kategorije) 101,4 74,5 90,8 94,4 65,5 85,0 75,9 70,6 100,5 67,7 89,9 61,8
brez kategorije 77,3 63,4 78,8 63,5 74,8 67,6 64,0 57,9 66,4 58,1 71,0 61