Skip to content

Skupno število doseženih točk po klubih na igralca po klubih na turnirjih za DP 2023

Trebnje Maribor Tremerje Ribnica Maribor Kranj Šentvid Tremerje Koper Prevalje Cvetkovci Ptuj
Klub Št. Članov 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BKP 16 49,1 31,9 65,0 75,4 41,0
DTŠ 8 47,6 6,2 15,4 9,0 41,5
EMO 34 19,2 33,5 42,7 24,5 62,6
EPI 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
HKR 5 102,8 73,5 32,7 65,5 47,4
KTK 10 60,9 55,3 29,0 36,9 15,7
KVC 19 23,8 38,6 35,8 25,8 57,3
MEL 2 19,0 52,0 43,0 8,0 17,0
ORM 12 13,0 16,7 28,0 32,3 16,6
PAH 11 9,4 40,7 25,4 11,7 20,7
ŠDS 8 30,1 106,3 31,3
TAG 2 0,0 140,0 48,0 44,0
TDK 23 30,0 49,5 37,5 26,5 51,6
TDL 13 63,8 9,7 0,4 61,0 95,5
TDP 11 9,4 52,3 57,5 0,0 16,4
TDR 6 116,7 39,7 10,8 66,0 55,4
TMB 21 42,2 57,0 32,2 36,8 40,5
TRR 16 20,9 30,9 34,2 64,8 17,2
TSK 17 20,3 48,8 50,4 57,0 70,1
TSM 7 0,0 2,0 0,0 0,0 16,5
VAL 16 76,6 37,3 13,7 42,0 25,5