Skip to content

Povprečno število doseženih točk na igralca po kategorijah za DP 2023

Trebnje Maribor Tremerje Ribnica Maribor Kranj Štorovje Tremerje Koper Prevalje Cvetkovci Ptuj
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ŠM 58,40 72,60 139,60 74,00 148,00 34,40 71,20
MM 82,83 77,69 54,17 80,17 74,90 63,08 64,00
M 46,17 54,23 44,46 48,59 52,52 49,61 56,18
KV1 36,07 34,18 29,48 33,35 39,49 37,25 38,36
KV2 29,56 15,00 27,17 19,69 36,08 10,36 24,21
KV3 14,63 37,63 29,21 39,00 22,28 48,83 42,65
brez 15,90 24,73 21,93 14,96 28,65 21,50 11,62