Skip to content

Število udeležencev po klubih na turnirjih za DP 2019

Trebnje Tremerje Maribor Ljubljana Tremerje Osilnica Kranj Rogatec Prevalje Ljubljana Ptuj Cvetkovci
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 KV1 31,17778
ŠM 37,8 118 34,5 109,5 39,5 46 129,3 38 141 58,8 115,3 126 KV2 36,64706
MM 69,9 46,1 49,9 59,0 68,6 69,6 73,1 76,9 77,9 88,3 91,1 67,1 KV3 13
M 42,7 43,5 51,6 55,8 50,9 58,9 64,1 63,1 47,3 57,5 47,8 55,7 M 55,7
KV1 24,7 24,6 34,3 34,2 41,6 33,9 32,6 45,8 49,0 32,0 35,1 31,2 MM 67,0625
KV2 21,8 35,8 32,5 10,2 30,4 34,6 28,2 32 46,3 25,3 30,6 36,6 ŠM 126
KV3 16,6 3,8 7,4 6,8 20,3 19,6 10,9 16,4 46,7 14,0 2,8 13 (blank) 38,88889
brez 8,9 32,7 12,3 17,7 23,2 15,6 4,5 19,2 19,9 23,4 37,7 38,9