Skip to content

Število udeležencev po klubih na turnirjih za DP

organizator VAL TIM ORM TDL EPI MER PAH MER KTS KVB
datum 20. 01. 2007 10. 2. 2007 17. 3. 2007 14. 4. 2007 12. 5. 2007 16. 6. 2007 8. 9. 2007 22. 9. 2007 20. 10. 2007 17.11.2007
kraj Tremerje Tremerje Ormož Ljubljana Postojna Kranj Hoče Kranj Velike Lašče Radovljica

Št.

Klub Št. licenc 1 2 3 4 5 6 7
1 TDL (Tarok društvo Ljubljana) 67 21 18 14 29 16 13 16 19 19 27
2 MER (Športno društvo  Merkur) 44 29 27 26 31 29 32 25 22 25 27
3 PAH (Društvo za družabne igre PAGAT Hoče-Slivnica) 44 28 26 23 26 27 22 29 15 15 9
4 EPI (ŠD Epic) 37 8 8 5 8 17 9 9 7 7 9
5 KVB (Kavalir, društvo prijateljev taroka) 21 8 6 3 10 9 11 4 9 9 13
6 ORM (Tarok društvo Ormož "Štraus") 20 10 12 8 7 7 4 6 8 7 6
7 PIK (Tarok klub PIK Trebnje) 18 10 7 8 11 7 7 6 7 0 8
8 VAL (Valat Rimske Toplice) 17 12 11 11 10 7 8 7 7 2 8
9 HKR (Balinarski klub Huje) 12 8 7 3 8 9 7 5 5 6 7
10 DUI (Društvo upokojencev Izola) 12 3 1 1 5 6 6 1 5 7 5
11 KTS (Kulturno-turistično in športno društvo KRPAN) 12 7 6 6 6 5 6 4 3 11 4
12 KVC (Družabno društvo Kaval) 10 7 7 7 5 4 3 4 4 2 3
13 BKP (Bridge Klub Tartini Piran) 10 5 4 3 5 4 4 1 2 2 5
14 FIG (Figura, društvo za družabne igre) 9 3 3 1 5 3 1 4 3 6 4
15 TIM (Kegljaški klub TIM Laško) 9 4 3 1 3 0 1 1 1 1 2
16 DIT (Društvo igralcev taroka Šentrupert) 3 3 3 0 2 1 2 1 1 1 1
17 TPL (Društvo za miselni
šport TRULPAGAT)
3 0 1 2 0 0 1 3 0 0 0
18 BEK (Društvo
Berač Koper
)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 JMB (DIDI Maribor) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 BKC (Bridge Club Celje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SKUPAJ 348 166 150 122 171 151 137 126 118 120 138