Pravilo B 1. 14:

(Obračun igre)

Pri obračunu rezultata se upošteva vrednost igre, pozitivna ali negativna razlika, ki sta jo obe strani v igri dosegli ter uspešne ali neuspešne napovedi. To ne velja, če je bil v igri dosežen nenapovedani (tihi) valat. V tem primeru se obračuna osnovna vrednost 250 točk, povečana za izrečene posebne napovedi in radelc.

 

Komentar: Vrednost se poveča samo, če so Posebne napovedi (kontra, re, sub, mort) bile izrečene in če je igralec, ki je tihi valat dosegel, imel radelc. V nasprotnem igralec (stran) obračuna osnovno vrednost tihega valata, to je 250 točk.

 

Pravilo B 1 17:

(Napovedi)

Napovedi se izrečejo po končani licitaciji, potem ko se zamenja talon in pred besedo »ležim«. Napovedi prinašajo igralcu (strani) dodatne vrednosti; kralji 20 točk, ­­trula 20 točk, pagat 50 točk, valat 500 točk, seveda v primeru, da jih je tudi osvojil.

Šele po besedi »ležim«se dovoli nasprotnima igralcema, da po vrstnem redu izrečeta svoje napovedi (kralji, ­­trula, pagat, teoretično tudi valat) ali pa posebne napovedi (kontra, sub – za nasprotna igralca in re, mort – za igralca, ki igro igra).

V nasprotnem pa z besedo »dalje« potrdita njegovo (igralčevo) igro in napovedi.

 

Pravilo B 1 18:

(Tihe napovedi)

Tihe napovedi so v igri (razen pri valatu, klopu in beraču) dosežene napovedi in prinašajo igralcu (strani), ki jih je osvojila polovične vrednosti, kot to velja za napovedi.

 

Pravilo B 1. 19:

(Posebne napovedi)

Posebne napovedi so: kontra, re, sub, mort

Skladno s Pravilom B 1.23 se posebne napovedi izrekajo za vsako igro in napoved posebej ter po stopnjah kot so navedene v Pravilu B1.19.

 

Pravilo B 1. 21:

(Neuspešne napovedi)

V primeru neuspešne napovedi, ki jo izreče igralec, ki ni imel igre, se soigralcu priznajo enake vrednosti, kot igralcu z igro. Enako se priznava tudi v primeru neuspešnega nenapovedanega (tihega) pagata.

 

Komentar: Če igralec, ki ni imel igre, zadnjega vzetka s pagatom, kot edinim tarokom ne osvoji, se tudi soigralcu prizna vrednost 25 točk (neuspešen tihi pagat).

 

 

V Ljubljani, 3.2.2010

Jože Hočevar, l. r.

Predsednik komisije za PTS