Na osnovi določil STATUTA TARZS in na predlog ŠKIS ODBORA je skupščina na svojem zasedanju dne 12.5.2018 v Tremerjah pri Celju sprejela

 

 

PRAVILA OBNAŠANJA

(ETIČNI KODEKS)

 

1 člen

Tarok je miselna, družabna igra, kjer so si igralci med posameznimi igrami v različnih razmerjih (samostojni igralec, igralec partner ali vsi samostojni igralci).

Ta pravila določajo načine obnašanja igralcev: do soigralcev, gostov in drugih oseb za igralno mizo, v tekmovalnem prostoru in izven teh prostorov ter ukrepe sodnikov po načelu ničelne tolerance.

 

2.člen

Igralci so dolžni upoštevati vsebino teh pravil na vseh tekmovanjih, kjer jih organizira Tarok zveza Slovenije (TARZS) na območju Republike Slovenije ali izven nje.

 

3.člen

Vsak igralec mora biti dostojen do drugih igralcev, gostov in drugih oseb na tekmovanjih: pred, med in po tekmovanjih.

Igralci za igralno mizo ali v igralnem prostoru ne smejo biti:

 1. a)  opiti ali zasvojeni z drugimi substancami,
 2. b)  nesramni ali nasilni,
 3. c)  glasni tako, da motijo igralce na sosednjih mizah,
 4. d)  nadležni z opazkami
 5. e)  maščevalni in
 6. f)  moteči za igralce na drugih igralnih mizah s komentiranji in poučevanji, kako se mora igrati…

Sodnik pisno prijavi Častnemu razsodišču pri TARZS igralca, ki neupravičeno zapusti turnir za državno prvenstvo.

 

 1. člen

Vsi sodelujoči na tekmovanjih morajo upoštevati načelo tolerance.

 

Vsebina tega načela:

 1. a)  da igralec ob zaznavi kršitve iz člena 3. tega pravila, s strani drugega igralca, takoj pokliče sodnika,
 2. b)  sodnik ugotovi morebitne kršitve iz člena 3. tega pravila in glede na težo kršitve ukrepa, opomni igralca oziroma vse igralce za igralno mizo.

V primeru ponovnega opomina istega igralca na posamezne kršitve iz člena 3. tega pravila, ga sodnik izključi – odstrani iz igralnega prostora.

V primeru odstranitve igralca iz igralnega prostora, se igralcu črta rezultat tega kroga. Ostalima igralcema se prizna rezultat po +100 točk in vsakemu 3 točke za ta krog.

V primeru ukrepa, odstranitve iz igralnega prostora, mora sodnik podati pisno prijavo takega igralca Častnemu razsodišču pri TARZS.

 

 1. člen

Igralec, ki ga sodnik odstrani iz igralnega prostora, zaradi kršitve člena 3. tega pravila, ne more igrati na prvem naslednjem turnirju za državno prvenstvo v taroku za posameznike.

 

 1. člen

Ta pravila sprejme Škis odbor ali neposredno skupščina TARZS in pričnejo veljati z dnem sprejema. Vse spremembe in dopolnitve se sprejemajo po postopku, ki velja za sprejem tega akta.

 

Z dnem sprejetja teh pravil preneha veljati Pravila obnašanja (Etični kodeks) z dne 5.4.2014.

 

 

Tremerje, 12.5.2018

Predsednik zveze:

Peter Starkl, l. r.