Na osnovi 16. in 21. točke Statuta Tarok zveze Slovenije je Skupščina TARZS na predlog Škis odbora sprejela naslednji:

PRAVILNIK

o podeljevanju pohval, priznanj, nazivov in nagrad

igralcem taroka v RS

 

1.

V okviru Tarok zveze Slovenije so zaščiteni naslednji simboli – upodobljena podoba kart igre TAROK

Trula kot posebna kombinacija kart tarok – emblem pokalnega tekmovanja TARZS
Škis kot emblem Tarok zveze Slovenije in najvišjega tekmovalnega naziva Škis mojster
Mond kot emblem drugega najvišjega tekmovalnega naziva Mond mojster
Kaval kot emblem tretjega najvišjega tekmovalnega naziva Mojster
Pagat kot simbol za priložnostne nagrade, pohvale in priznanja
Navedene simbole lahko izdeluje in podeljuje v R Sloveniji samo Tarok zveza Slovenije skladno z določili tega Pravilnika in po sklepu ŠO ali Skupščine nečlanom in tujcem, če taka podelitev pomeni znak spoštovanja in zahvale za enkraten prispevek popularizaciji in razvoju taroka doma ali v tujini.

2.

S tem Pravilnikom opredeljujemo sistem nagrad,pohval in priznanj na področju:

Tekmovalnih dosežkov
Udeleževanja na tekmovanjih
Razvoja taroka in organizacije TARZS
A.

3.

Določi se tri stopnje kvalitet posameznega igralca in sicer:

VISOKA STOPNJA
Ø      ŠM – ŠKIS MOJSTER

Ø      MM – MOND MOJSTER

SREDNJA STOPNJA
Ø      M – MOJSTER

Ø      KV1 – IGRALEC 1. KATEGORIJE

NIŽJA STOPNJA
Ø      KV2 – IGRALEC 2. KATEGORIJE

Ø      KV3 – IGRALEC 3. KATEGORIJE

 

Nazive lahko osvajajo oz. jih TARZS podeljuje igralcem, ki izpolnijo vsaj enega od kriterijev.

 

 

ŠKIS MOJSTER  – ŠM je najvišji naziv, ki ga lahko pridobi igralec taroka v RS :

Ø      Ko osvoji trikrat naslov Državnega prvaka

Ø      Ko osvoji petkrat naslov MM

Ø      Ko doseže na enem DP  40% možnih točk  (1-100)

Ø      Ko doseže na treh DP 35% možnih točk

Ø      Ko je na treh DP (3) razvrščen na prvo(1) ali drugo(2) med  Rt igralci

Ø      Ko je na petih DP ( 5) razvrščen med prve tri(3) RT igralce

Ø      Ko  je na osmih(8) DP  razvrščen med prvih šest(60) Rt igralcev

 

MOND MOJSTER – MM  je naziv, ki ga pridobi igralec:

Ø      Ko osvoji naslov DP

Ø      Ko dvakrat zapored ali skupno trikrat v DP osvoji drugo(2) oziroma tretje (3) mesto

Ø      Ko petkrat (5) osvoji naslov mojster (M)

Ø      Ko doseže na enem DP 25% možnih točk  (1-100)

Ø      Ko doseže na treh DP 20% možnih točk

Ø      Ko je na treh(3) DP razvrščen med prve tri(3) Rt igralce

Ø      Ko je na petih(5) DP razvrščen med prve štiri(4) Rt igralce

Ø      Ko je na osmih(8) DP razvrščen med prvih deset(10) Rt igralcev

 

MOJSTER – M je naziv, ki ga pridobi igralec:

Ø      Ko osvoji petkrat(5) naslov KV I

Ø      Ko osvoji na enem DP 15% možnih točk  (1-100)

Ø      Ko osvoji na treh DP 10% možnih točk

Ø      Ko osvoji drugo ali tretje mesto na državnem prvenstvu

Ø      Ko je na treh (3) DP uvrščen med prvih pet(5) Rt igralcev

Ø      Ko je na petih(5) DP uvrščen med prvih deset (10) Rt igralcev

Ø      Ko je na osmih(8) DP uvrščen med prvih petnajst(15) igralcev

 

 

IGRALEC 1. KATEGORIJE-KV1 je naziv, ki ga pridobi igralec:

Ø      Ko  dvakrat (2) osvoji naziv KV II

Ø      Ko na enem DP osvoji 7% možnih točk (1-100)

Ø      Ko osvoji na treh DP pet – 5% možnih točk

Ø      Ko se na treh (3) DP uvrsti med prvih trideset (30) Rt igralcev

Ø      Ko se na petih (5) DP uvrsti med prvih petdeset (50) Rt igralcev

Ø      Ko se na osmih (8) DP uvrsti med prvih sedemdeset (70) igralcev

 

IGRALEC II. KATEGORIJE-KV2 je naziv, ki ga pridobi igralec:

Ø      Ko dvakrat doseže naziv KV III

Ø      Ko osvoji na enem (1) DP vsaj 3% možnih točk (1-100)

Ø      Ko osvoji na treh(3) DP vsaj 2% možnih točk

Ø      Ko se na treh(3) DP uvrsti med prvih petdeset (50) Rt igralcev

Ø      Ko se na petih(5) DP uvrsti med prvih sedemdeset(70) igralcev

Ø      Ko se na osmih(8) DP uvrsti med prvih sto(100) igralcev

 

IGRALEC III. KATEGORIJE-KV3 je naziv, ki pripada igralcu:

Ø      Ko nastopi na petih turnirjih dveh(2) DP

Ø      Ko na enem (1) DP osvoji 1% vseh možnih točk (1-100)

Ø      Ko na treh(3) DP osvoji 0,5% vseh možnih točk

Ø      Ko se na treh(3) DP uvrsti med prvih sto(100) Rt igralcev

Ø      Ko se na petih(5) DP uvrsti med prvih stopetdeset(150) igralcev

 

 

5.

Podelitev naziva pomeni napredovanje (N), igralec je torej svojo kategorijo izboljšal praviloma za eno stopnjo( od KV1 v M ). Če doseže izjemen rezultat – tudi za več stopenj , mu pristojni organ lahko podeli naslov v rangu N-1( od KV3 ali od M v rang MM se podeli za en rang nižji naziv – M)

 

B. 

6.

Nazivi za tekmovalne dosežke se podeljujejo po kriterijih iz točke 3-5 od leta 1999 dalje, slavnostno pa se to opravi vsaj enkrat letno (skupščina,festival ipd.).

Predlog pripravi organ za evidenco pri TARZS, sprejme pa ga ŠO.

 

7.

V državnem tekmovanju posameznikov dobi končni zmagovalec naziv

DRŽAVNI PRVAK ZA LETO _____

 

V tekmovanju TAROK + ( MASTERS ) zmagovalec prejme naziv:

NAJMOČNEJŠI IGRALEC ( MASTER ) SLOVENSKEGA TAROKA ZA LETO_________

 

V državnem tekmovanju ekip dobi član ( društvo ali klub ), iz katerega je ekipa – končni zmagovalec naziv : EKIPNI DRŽAVNI PRVAK ZA LETO ________

 

8.

V prvenstvu za Pokal TARZS prejme član ( društvo ali klub ) iz katerega je zmagovalna ekipa naziv:

POKALNI ZMAGOVALEC ZA LETO _____

 

9.

Za naziv iz točke 7 in 8 prejme zmagovalec trajno priznanje PLAKETO TARZS in nagrado v višini, ki je določena s stroškovnikom pred začetkom tekmovanja.

 

10.

Za udeleževanje na državnih tekmovanjih, se vsakemu igralcu, ki je imel najmanj 50% udeležbo, podeli priznanje za vsakih 5 let zvestobe in pripadnosti igri in TARZS. Predloge letno izdela organ za evidenco pri TARZS.

Državna tekmovanja v taroku potekajo z organiziranim zbiranjem rezultatov od leta 1999 dalje.

C.

11.

Za razvoj taroka in organizacijo TARZS se članu (klubu) ali posamezniku lahko podeli posebno priznanje v obliki plakete Zveze.

 

12.

PRIZNANJE TARZS lahko prejme član ( društvo ali klub ) za pomemben prispevek k razvoju igre in organizacije, ki ga merimo z naslednjimi merili oziroma kriteriji:

 • Z rastjo števila aktivnih igralcev
 • Z rastjo teritorija, ki ga društvo pokriva
 • Z aktivnostmi pridobivanja novih članov
 • Z materialnim prispevkom k razvoju zveze ( 3000 EUR )
 • S kvalitetnim večkratnim prirejanjem tekmovanj – srečanj
 • Z navezavo mednarodnih povezav
 • Z enkratno, uspešno in odmevno organizacijo pomembne prireditve za tarok ali TARZS v vseslovenskem ali tudi širšem merilu

Kandidat mora izpolnjevati vsaj 5 ali ali vsaj zadnji kriterij.

 

13.

Priznanje TARZS lahko prejme posameznik, ko izpolni vsaj tri merila oz.kriterije, za njegov prispevek k razvoju igre in organizacije, ki je izkazan:

 • Z aktivnim delovanjem v organih zveze vsaj 2 mandatni obdobji
 • Z njegovim deležem pri utrjevanju in izboljšavah materialne osnove TARZS(5000EUR)
 • S trajnim in vztrajnim delom na vsaj enem področju delovanja zveze (izobraževanje, sojenje, komisija ipd.)
 • S povezovanjem Zveze s sorodnimi organizacijami
 • Z enkratno, uspešno in odmevno organizacijo posebnega tarok dogodka

14.

VITEZ TAROKA je visok častni naziv, ki ga na predlog ŠO podeljuje skupščina TARZS posamezniku, ko je le-ta s svojim odnosom, delom in rezultati v večletnem obdobju ( vsaj 6 let) izkazal absolutno pripadnost igri TAROK in organizaciji TARZS, s tem da je:

 • Kot soustanovitelj in član vsaj enega društva ali kluba le-tega pripeljal ali vključil v TARZS
 • Uspešno vodil vsaj tri mandatna obdobja vsaj en organ TARZS
 • Z osebnim prispevkom okrepil materialni položaj TARZS (4000€ v 3 letih)
 • Pripravil in uspešno izvedel vsaj en razvojni projekt igre ali organizacije (računalniška podpora, izobraževanje, marketing)
 • Odigral vidno vlogo pri mednarodnih povezavah in širitvi tekmovalnega taroka izven RS
 • Odločilno vplival na uveljavitev igre in družbeno priznanje TARZ v RS in izven meja
 • Naziv se slavnostno podeli v obliki bronaste plakete s posvetilom in upodobitvijo simbolov TARZS ( trula+kaval )

15.

ČASTNI PREDSEDNIK

Je najvišji častni naziv, ki ga na predlog ŠO podeli skupščina TARZS tistemu posamezniku katerega delo skozi večletno obdobje pomeni izjemen prispevek k razvoju igre TAROK, predvsem pa k razvoju in organizaciji TARZS.

Praviloma se ga podeli včasih aktivnemu predsedniku ali višjemu funkcionarju TARZS.

Ob podelitvi naziva se mu slavnostno izroči v bronu izdelan simbol TARZS  (ŠKIS)

 

16.

Ob podelitvi priznanja iz tč.12-15  se lahko organ odloči za sočasno podelitev enkratne denarne  nagrade – o višini odloči ŠO

17.

Ta pravilnik je sprejela skupščina TARZS in se uporablja od sprejema dalje. Z njegovo uveljavitvijo pa prenehajo veljati vsa prejšnja tovrstna pravila in sklepi.

 

Nikolaj Erjavec

predsednik