TAROK ZVEZA SLOVENIJE
ŠKIS ODBOR

Pravilnik o ratingu

1. Ta pravilnik določa kriterije in način izračunavanja ratinga (moči) igralcev  in  tekmovanj v  taroku na področju Republike Slovenije.

2. Rating je drseči količnik, ki se spreminja skladno z doseženimi rezultati, izračunava pa se po vsakem uradnem tekmovanju TARZS v konkurenci posameznikov. Odgovorna oseba za izračun ratingov je skrbnik centralne baze podatkov pri TARZS.

3. Rating tekmovanja se določi s povprečnim ratingom prve tretjine najmočnejših udeležencev.

4. Rating igralca se izračuna tako, da se povprečni rating igralcev pri mizi (seštevek rt točk vseh treh igralcev deljeno s tri) ob koncu kroga pomnoži s številom osvojenih točk posameznika ( od 0,5 do 2,0 ) in deli s številom dejansko odigranih krogov. Ob koncu sezone se opravi dokončen obračun ratinga, kjer se igralcem, ki so v sezoni odigrali manj kot 50% tekmovanj, prvotno izračunani rating zmanjša za polovico.

 

5. Igralcu, ki prvič igra na uradnem tekmovanju, se dodeli začetni rating 10,1 točke.

 

6. Ob koncu tekmovalne sezone se objavi rating lista TARZS, ki jo sprejme in potrdi Škis odbor. Najvišji rating, ki ga igralec lahko doseže, je določen z 1,5 kratnikom števila igralcev, ki so v pretekli sezoni nastopili na uradnih tekmovanjih TARZS. Najvišji rating za leto 2007 znaša 391,5 točk (izračun: 261 udeleženih igralcev  x 1,5 = 391,5).

 

5. V eni sezoni se rating nikomur ne more znižati za več kot 50 %.

 

6. Igralec, pri katerem se ugotovi negativna vrednost ratinga, je neratingiran.

 

7. Ta Pravilnik je bil sprejet na seji Škis odbora dne 16.01.2008 in se uporablja od dneva sprejema dalje.

 

Ljubljana, 16.01.2008      

ŠKIS ODBOR
predsednik
Henrik PETERNELJ