Na podlagi 14. člena Statuta TARZS, Škis odbor sprejme:

PRAVILA

REGISTRACIJE  V TAROK ZVEZO SLOVENIJE ( TARZS )

UVODNA DOLOČILA

 1. člen

S temi pravili TARZS predpisuje in ureja status kolektivnega in individualnega članstva, katerega predstavljajo društva, klubi ali sekcije v njih, ki so registrirani v državnih organih na območju Republike Slovenije in gojijo dejavnost igre taroka ( društvo ).

V članstvo TARZS društva vstopajo s sklepom njihovega pristojnega organa.

 1. člen

Pojmi:

 • Registracijska komisija – več članska komisija, imenovana od Škis odbora (ŠO) TARZS, ki vodi postopke registriranja posameznih društev, oseb, ki želijo postati igralci taroka, predlaga ŠO TARZS prestopne roke in vodi evidenco vseh prestopov ter predlaga rešitve ŠO TARZS tudi v primerih negativnega odgovora o prestopu igralca taroka;
 •  Igralec taroka – je oseba, včlanjena v društvu in je plačala določeno pristojbino za članstvo v TARZS;
 • Članska izkaznica – je dokument, ki ga izda TARZS posameznemu igralcu taroka, v katerem je logotip TARZS, ime in priimek igralca taroka in njegova registracijska številka pri TARZS, ime društva ter podpis predsednika TARZS in žig TARZS;
 • Pristopna izjava – je določen obrazec, ki ga izpolni oseba, ki želi postati igralec taroka in igralec taroka, ko prestopi iz enega društva v drugo društvo;
 • Izpisnica – je določen obrazec, ki ga izpolni igralec taroka, ki namerava prestopiti v drugo društvo;
 • Registracijska številka  – je evidentirana številka igralca taroka pri TARZS, ki jo dobi igralec taroka pri prvem vpisu članstva v TARZS.

REGISTRACIJSKI POSTOPEK

 1. člen

Oseba, ki želi postati igralec taroka, se vključi v društvo pri TARZS. Društvo za igralce, ki želijo igrati na tekmovanjih, ko jih organizira TARZS, mora izpolniti obrazec pristopne izjave, plačati pristojbino za članstvo v TARZS in z dopisom poslati registracijski komisiji pri ŠO TARZS.

ŠO TARZS obvesti društvo o rešitvi registracije in pošlje člansko izkaznico.

POSTOPEK PRESTOPA

 1. člana

Igralec taroka ima pravico prestopa iz enega društva v drugo društvo. Pred prestopom mora izpolniti določen obrazec izpisnice. K prestopu v drugo društvo pa mora izpolniti še določen obrazec pristopne izjave. Oba izpolnjena obrazca pošlje igralec taroka ali društva registracijski komisiji pri ŠO TARZS.

ŠO TARZS takoj obvesti igralca taroka in novo izbrano društvo o odločitvi primera.

Prestopna roka sta:

 • spomladanski rok: od prvega dne po zadnjem turnirju za državno prvenstvo v taroku za posameznike v spomladanskem delu do dneva pred pričetkom turnirja za državno prvenstvo v taroku za posameznike v jesenskem delu;
 • jesenski rok: od prvega dne po masters turnirju do dneva pred pričetkom prvega turnirja za državno prvenstvo v taroku za posameznike v naslednjem letu.

 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČILA

 1. člen

S sprejetjem  teh pravil, preneha veljati Registracijski pravilnik Tarok zveze Slovenije, ki je bil sprejet na 9. seji Škis odbora dne 8.6.2005.

 

Laško, 19. 9. 2013                                                                                         Predsedsnik TARZS:

Bojan ŠTERN