SKLEPI

SPREJETI NA REDNI SKUPŠČINI TARZS, DNE 11.4.2015 V HOTELU BELLEVUE NA ŠMARJETNI GORI

Iz zapisnika redne letne skupščine TARZS, so izpisani naslednji sprejeti sklepi:

SKLEP ŠT. 1:

ŠO prouči možne lokacije in določi vsaj 5 lokacij za organizacijo turnirjev za DP, po možnosti že za leto 2016.

SKLEP ŠT. 2:

Poročilo predsednika je bilo sprejeto z 20 glasovi za in 3 vzdržanimi.

SKLEP ŠT. 3:

Poročilo blagajnika je bilo sprejeto z ugotovitvijo, da je bilo poslovanje v preteklem letu dobro. Poročilo je bilo sprejeto z 17 glasovi za in 6 glasovi proti.

SKLEP ŠT. 4:

Sprejme se poročilo nadzornega odbora. Sklep soglasno sprejet.

SKLEP ŠT. 5:

Uvede se Prispevek za tehnično opremo in razvoj v višini 0,5 EUR po igralcu, z 21 glasovi za in 2 proti.

SKLEP ŠT. 6.

ŠO naj preuči možnost sodelovanja s sorodnimi organizacijami, ki ponujajo igranje taroka na internetu.

SKLEP ŠT. 7:

Sprejme se plan dela za leto 2015 z 22 glasovi za in 1 vzdržanim.

SKLEP ŠT. 8:

Na finančni plan ni bilo pripomb in je bil soglasno sprejet.

SKLEP ŠT. 9:

Enoglasno je bila sprejeta odstopna izjava in s tem razrešila funkcije generalnega sekretarja.

SKLEP ŠT. 10:

Do imenovanja novega generalnega sekretarja si njegovo delo razdelijo ostali člani ŠO Bojan Štern, Dušan Gregorin in Henrik Peternelj.

SKLEP ŠT. 11:

Skupščina pooblašča ŠO, da izbere kandidata za novega generalnega sekretarja in po izbiri kandidata se po turnirju izvede izredna volilna skupščina.

 

PREDSEDNIK TARZS:

Bojan ŠTERN