Skupščina TARZS

Skupščina zveze je njen najvišji organ. V njem so zastopana društva oz. klubi s po enim predstavnikom na vsakih deset registriranih članov – igralcev. Članstvo v skupščini dobi član s podelitvijo mandata s sklepom matičnega kluba ali društva.

Člani skupščine z dne 24.6.2023 za mandatno dobo dveh let:    (excel datoteka)
Zap. št. Društvo Št. Delegatov Ime Priimek
1 EMO (Tarok društvo Emona) 4/4 VASJA KAVČIČ
BORUT BRECELJNIK
ALENKA ŠPACAPAN
LAURA PAPIČ
2 KVC (Družabno društvo Kaval) 3/3 ROBERT TRAUNER
SAMO KARAT
BOJAN ŽOLNIR
3 TDK (Tarok društvo  Kranj) 3/3 BOJAN MAKOVEC
FRANC BIZJAK
HENRIK PETERNELJ
4 TMB (Tarok klub Maribor) 3/3 SABINA ŠEŠKO HORVAT
STANKO KODBA
MITJA VISOČNIK
5 BKP (Bridge Klub Tartini Piran) 2/2 FRANCI GODNJAVEC
MIRAN JAKOPIČ
6 DTŠ (Društvo taroka Škofljica) 2/2 DRAGO GASPARI
ZVONIMIR BUTINA
7 ORM (Tarok društvo Ormož “Štraus”)* 1/2 MARJAN MUNDA
8 PAH (Društvo za družabne igre PAGAT Hoče-Slivnica) 2/2 ANTON MERKUŠ
ANA BOZAJ
9 TDL (Tarok društvo Ljubljana)* 0/2
10 TDP (Tarok društvo XXI Ptuj)* 0/2
11 TRR (Tarok društvo Rogatec-Rogaška) 2/2 LEOPOLD PLAVČAK
RUDOLF PUČKO
12 TSK (Športno društvo Kelt Prevalje, sekcija za tarok) 2/2 IGOR FILIPANČIČ
ZDENKO SKITEK
13 VAL (Valat Rimske Toplice) 2/2 NIKOLAJ MASTNAK
JOŽE SMODEJ
14 HKR (Balinarski klub Huje) 1/1 MARJAN RUS
15 KTK (Kočevski tarok klub)* 0/1
16 MEL (Športno društvo Mega Laško)* 0/1
17 ŠDS (Športno društvo Stična, tarok sekcija)* 0/1
18 TAG (Športno društvo tarok Tagoss Lože)* 0/1
19 TDR (Tarok društvo Rogaška) 1/1 MILAN BASTAŠIČ
20 TSM (Društvo upokojencev Malečnik, tarok sekcija)* 0/1
SKUPAJ 28/38

*člani na skupščini 24.6.2023 niso bili prisotni, društva naj javijo imenovane delegate
 

Predsednik

PREDSEDNIK SKUPŠČINE je za dobo dveh let neposredno izvoljen izvršni organ in je hkrati predsednik ŠKIS odbora.  Aktualni predsednik je Jani Ivanuša.

ŠKIS odbor (ŠO)

ŠKIS ODBOR je izvršni organ ZVEZE, ki ga izvoli skupščina neposredno za dveletno obdobje. ŠO šteje skupno 9 članov. Skupščina izvoli
neposredno predsednika (ta je istočasno tudi predsednik Zveze), podpredsednika in generalnega sekretarja ter 6 članov . Podpredsednik in
generalni sekretar opravljata dela in naloge opredeljene z 9. in 12.členom Statuta TARZS.

Člani ŠKIS odbora: 

 Priimek in ime FunkcijaDruštvoTelefon E-mail
1Ivanuša JanipredsednikORM030/651306jani.ivanusa@gmail.com
2Vrecl Gajšek GizelapodpredsednikPAH051/263885gizela.vrecl@gmail.com
3Šeško Horvat Sabinageneralni sekretarDPD041/738-003gstarokzveza@gmail.com
4Merkuš AntonblagajnikPAH041/636-677antonmerkus@gmail.com
5Kavčič VasjačlanEMO041/711-118vasja.kavcic@gmail.com
6Kodba StankočlanTMB041/833-154stanko.kepec@gmail.com
7Trauner RobertčlanKVC 068/601566rtrauner007@gmail.com
8Mastnak NikolajčlanVAL 051/230585mastnaknikolaj78@gmail.com
9Milunič Milovan članTDP 040/246361mile40@gmail.com

Nadzorni odbor (NO)

Nadzorni odbor izvoli skupščina za dveletno obdobje in šteje 3 člane in 3 namestnike, ki niso člani ŠO. NO izvoli svojega predsednika in namestnika. NO nadzira in kontrolira spoštovanje sprejetih predpisov in aktov Zveze ter finančno poslovanje. Najmanj enkrat letno (ob zaključnem računu) pripravi skupščini pisno poročilu o svojem delu oz. ugotovitvah.

Člani nadzornega odbora:

 Priimek in imeFunkcijaDruštvoNaslovTelefonE-mail
1.Anderle AndrejpredsednikTDK Tarok društvo Kranj 041/337-632andrej.anderle@merkur.si
2.Papič LauračlanEMO Tarok društvo Emona 040/505-055laurapapic@gmail.com
3.Lever RolandačlanTMB Tarok klub Maribor 041/893-592rolanda.lever@um.si
4.Zafošnik Vladimirnadomestni članTDR Tarok društvo Rogatec 031/651-896 vladimir.zafosnik@gmail.com
5.Plavčak Leopoldnadomestni članTRR Tarok društvo Rogatec-Rogaška 031/306-428plavcakleopold@gmail.com
6.Grm Miranadomestni članTMB Tarok klub Maribor 068/601-305mira.gorazd@gmail.com

Častno razsodišče

Častno razsodišče je arbitraža Zveze in šteje 3 člane, ki so izvoljeni za dobo 2 let in praviloma niso člani skupščine.
Na volitvah se izvoli tudi tri namestnike, za primer odsotnosti člana ali obravnave primera iz njegove sredine. Častnemu razsodišču je zaupana tudi naloga neposrednega disciplinskega sodnika. Člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.

Člani častnega razsodišča :

 Priimek in imeFunkcijaDruštvoNaslovTelefonE-mail
1.Kodrič JožefpredsednikTMB Tarok klub Maribor 031/687-821jozef.kodric@gmail.com
2.Skitek ZdenkočlanTSK ŠD Kelt Prevalje/sekcija tarok 040/880-706zdenko.skitek@gmail.com
3.Kamenšek AnačlanTRR Tarok društvo Rogatec-Rogaška 041/319-494ana.jurcek@gmail.com
4.Nabergoj Simonnadomestni članŠportno društvo Tagoss Lože 041/680-030sdtarok.tagoss.loze@gmail.com
5.Goršič Igornadomestni članKVC Družabno društvo Kaval Celje   
6.Breceljnik Borutnadomestni članEMO Tarok društvo Emona 041/534278agent963@gmail.com

Komisija za pravila in tekmovalni sistem

V okviru ŠO deluje 5-članska Komisija za pravila in tekmovalni sistem. Komisija vodi register članstva, pripravlja predloge pravil tekmovanj, minimalne pogoje in standarde tekmovanj, predlog Pravilnikov s področja njegovih dejavnosti in predloge tekmovalnih koledarjev, sistemov ter razpisov.

Člani komisije za pravila in tekmovalni sistem, ki jo koordinira podpredsednica TARZS Gizela Vrecl Gajšek:

  Priimek in ime Funkcija Društvo Naslov Telefon E-mail
1. Bastašič Milan predsednik TDR   031-679-213 milan.bastasic@amis.net
2. Godnjavec Franci član BKP   040/258 932 franci.godnjavec@gmail.com
3. Visočnik Mitja član TMB   031/853762 mitja.visocnik@triera.net
4. Makovec Bojan član TDK   041/546-253 bojan.makovec@gmail.com
5. Jerič Simon član TSK   041/267-506 jeric.simon@gmail.com

Registracijska komisija

 Priimek in imeFunkcijaDruštvoNaslovTelefonE-mail
1.Gizela Vrecl GajšekpredsednicaPAH  registracijskakomisija@gmail.com
2.Anton MerkuščlanPAH  registracijskakomisija@gmail.com
3.Sabina Šeško HorvatčlanDPD  registracijskakomisija@gmail.com

Skrbniki centralne baze podatkov in spletne strani

Administrator spletne strani: Sabina Šeško Horvat; objavetarzs@gmail.com

Skrbnik CB: uradni operater

Sodniška komisija in sodniki

V okviru ŠO deluje 3-članska sodniška komisija. Za vsako tekmovanje v okviru Tarok zveze Slovenije pa je določen sodnik, ki mora imeti opravljen preizkus

Člani sodniške komisije: 

 Priimek in imeFunkcijaDruštvoNaslovTelefonE-mail
1.Špacapan Alenkapredsednik/caEMO Lj /041/ 667-719snejbs@gmail.com
2.Bizjak FrancičlanTD KranjPredoslje 129c, 4000 Kranj051/394-630bizjak.nejc@gmail.com
3.Kodba StankočlanTK MariborJamova 9, 2000 Maribor041/833-154stanko.kepec@gmail.com

LISTA SODNIKOV TAROKA

Uradna lista sodnikov taroka z licenco, za opravljanje dela sodnika na tekmovanjih za državna prvenstva.

Lista sodnikov za sezoni 2024 in 2025 je bila potrjena na 1. seji ŠO na Dobu z dne 13.1.2024.

št.članaIme članaKlubElektronski naslovTelefonSodniški statusSodniška licenca
1190Milan BastašičTRRmilan.bastasic21@gmail.com031/679-213sodnikneobnovljena
306Franc BizjakTDKbizjak.nejc@gmail.com051/394-630sodnikda
1191Danijel BrckoTRRdani.brcko@gmail.com041/622-622sodnikda
1198Iztok DrevKVCiztok.drev@siol.net051/333-090sodnikda
942Franc FlekEMOfranci.flek@gmail.com031/382-668sodnikneobnovljena
447Jože HočevarTDLhocevar.joze@siol.net041/650-161sodnikneobnovljena
504Stanko KodbaTMBstanko.kepec@gmail.com041/833-154sodnikda
1106Danilo KrižaničTMBdanilo.krizanic@gmail.com031/773-293sodnikneobnovljena
1340Peter MrđenTDPpeter.mrden@gmail.com031/204-849sodnikneobnovljena
1293Miro OžboltKTKmiro.ozbolt@omid.si041/627-650sodnikneobnovljena
783Leopold PlavčakTRRplavcakleopold@gmail.com031/306-428sodnikda
1266Peter StarklTDPsprogla@gmail.com041/795-900sodnikneobnovljena
801Bojan ŽolnirKVCbojan.zolnir@gmail.com041/610-796sodnikda
1378Srečko PraprotnikTRRpraprotnik.srecko@gmail.com sodnikda
1424Emil VentaDTŠemil.venta@gmail.com041/611-788sodnikda
1393Alenka ŠpacapanEMOsnejbs@gmail.com041/667-719

sodnik

da
1395Gizela Vrecl GajšekPAHgizela.vrecl@gmail.com051/263-885

sodnik

da
1578Vasja KavčičEMOvasja.kavcic@gmail.com041/711-118

sodnik

da
1375Zoran MajcenDPDzoran.majcen@gmail.com031/772-172

sodnik

da

Delegati

Delegat je tista oseba, ki jo ŠO pred vsako tekmovalno sezono imenuje iz vrst članstva zveze in je glede na ugled, moralne vrline in strokovno usposobljenost ter dosedanje opravljeno delo primerna in sposobna za opravljanje te funkcije na turnirjih za DP (Seznam delegatov). Delegat mora med tekmovanjem ocenjevati potek le-tega in pripraviti poročilo o tekmovanju, zapisnik, ki vsebuje tudi rezultate, katere mu pomaga pripraviti operativni vodja tekmovanja in izjavo, ki vsebuje izjave posameznih odgovornih oseb na turnirjih.

Komisar

Vse turnirje registrira komisar po odigranem turnirju, ko prejme od delegata poročilo kot prilogo zapisnika turnirja za posamezni nivo tekmovanja in je podpisan od vseh uradnih oseb. Njegova vloga je tudi delegiranje ostalih funkcij. Komisar je generalni sekretar TARZS.

Certificirani operaterji računalniškega programa za izvedbo tekmovanj

Vsako tekmovanje v okviru državnega prvenstva se vodi s posebnim programom. Tekmovanje lahko vodijo le certificirani upravljalci le-tega.

Lista certificiranih upravljavcev računalniškega programa za izvedbo tekmovanj