Skupščina TARZS

Skupščina zveze je njen najvišji organ. V njem so zastopana društva oz. klubi s po enim predstavnikom na vsakih deset registriranih članov – igralcev. Članstvo v skupščini dobi član s podelitvijo mandata s sklepom matičnega kluba ali društva.

Člani skupščine:


Priimek in ime Funkcija Društvo Naslov Telefon E-mail
1. Starkl Peter predsednik skupščine TDP XXI. Ptuj Potrčeva cesta 53, 2250 Ptuj 041/795-900 sprogla@gmail.com
2. Filipančič Igor podpredsednik Tarok sekcija Koroške Kotlje 200, 2394 Kotlje 041/757-007 igor.filipancic@hotmail.com
3. Hočevar Jože sekretar TD Ljubljana Videm 57a, 1312 Videm-Dobrepolje 041/650-161 hocevar.joze@siol.net
4. Gorazd Mušič blagajnik TD Ormož “Štraus” Senešci 67, 2247 Velika Nedelja 031/832-098 gorazd.music@gmail.com
5. Flek Franc skrbnik centralne baze podatkov in spletne strani TD Emona Brodarjev trg 11, 1000 Ljubljana 031/382-668 franci.flek@gmail.com

Predsednik

PREDSEDNIK SKUPŠČINE je za dobo dveh let neposredno izvoljen izvršni organ in je hkrati predsednik ŠKIS odbora. Aktualni predsednik je g. Peter Starkl.

ŠKIS odbor (ŠO)

ŠKIS ODBOR je izvršni organ ZVEZE, ki ga izvoli skupščina neposredno za dve letno obdobje. ŠO šteje skupno 9 članov. Skupščina izvoli neposredno 6 članov, 2 (dva)podpredsednika in predsednika, ki je istočasno tudi predsednik Zveze. Eden od podpredsednikov obvezno vodi tekmovalne sisteme, drugi pa področje marketinga

Člani ŠKIS odbora:

Priimek in ime  Funkcija Društvo Naslov Telefon  E-mail
1. Starkl Peter predsednik TDP XXI. Ptuj Potrčeva cesta 53, 2250 Ptuj 041/795-900 sprogla@gmail.com
2. Filipančič Igor podpredsednik Tarok sekcija Koroške Kotlje 200, 2394 Kotlje 041/757-007 igor.filipancic@hotmail.com
3. Hočevar Jože sekretar TD Ljubljana Videm 57a, 1312 Videm-Dobrepolje 041/650-161 hocevar.joze@siol.net
4. Randjelovič Boško član Valat Rimske Toplice XiV. divizije 5, 3272 Rimske Toplice 031/725-042 marijarandjelovic52@gmail.com
5. Kovač Anton član Kočevski tarok klub Mahovnik 15, 1330 Kočevje 051/652-480 info@kovac-kolpa.com
6. Žolnir Bojan član KAVAL Celje Gorica 57a, 3000 Celje 051/610-796 bojan.zolnir@gmail.com
7. Plavčak Leopold član TD Rogatec-Rogaška Na zelenici 7, 3000 Celje 031/306-428 plavcakleopold@gmail.com
8. Anderle Andrej član TD Kranj Gradnikova cesta 17, 4240 Radovljica 041/337-632 andrej.anderle@merkur.si
9. Špacapan Alenka član Tarok društvo Emona Linhartova 47a, 1000 Ljubljana 041/667-719 snejbs@gmail.com

Nadzorni odbor (NO)

Nadzorni odbor izvoli skupščina za dveletno obdobje in šteje 3 člane in 3 namestnike, ki niso člani ŠO. NO izvoli svojega predsednika in namestnika. NO nadzira in kontrolira spoštovanje sprejetih predpisov in aktov Zveze ter finančno poslovanje. Najmanj enkrat letno (ob zaključnem računu) pripravi skupščini pisno poročilu o svojem delu oz. ugotovitvah

Člani nadzornega odbora:

Priimek in ime Funkcija Društvo Naslov Telefon E-mail
1. Mrđen Peter predsednik TDP XXI. Ptuj Levstikova pot 2a, 2250 Ptuj 031/204-849 peter.mrden@gmail.com
2. Hajnšek Tanja član TD Rogatec-Rogaška tanja.hajnsek@gmail.com
3. Ajd Josip član Valat Rimske Toplice Novo naselje 30, 2345 Bistrica ob Dravi 041/650-604 josip.ajd@krs.net
4. Papič Laura nadomestni član TD Emona 040/505-055 laurapapic@gmail.com
5. Golob Drago nadomestni član Tarok sekcija Koroške Ugasle peči 15, 2391 Prevalje 040/556-070 drago.golob.s@gmail.com
6. Meglen Olga nadomestni član DT Škofljica Mali vrh 94, 1293 Šmarje – Sap 031/707-644 olga.meglen@gmail.com

Častno razsodišče

Častno razsodišče je arbitraža Zveze in šteje 3 člane, ki so izvoljeni za dobo 2 let in praviloma niso člani skupščine.
Na volitvah se izvoli tudi tri namestnike, za primer odsotnosti člana ali obravnave primera iz njegove sredine. Častnemu razsodišču je zaupana tudi naloga neposrednega disciplinskega sodnika. Člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika

Člani častnega razsodišča:

Priimek in ime Funkcija Društvo Naslov Telefon E-mail
1. Ožbolt Miro predsednik Kočevski tarok klub 041/627-650 miro.ozbolt@omid.si
2. Pišek Igor član Tarok društvo Ljubljana 040/396-103 igor.pisek@siol.net
3. Trauner Robert član KAVAL Celje 068/601-566 rtrauner007@gmail.com
4. Vekić Pero nadomestni član Tarok klub Maribor 041/355-105 pero.vekiv@gmail.com
5. Jerič Bojana nadomestni član Kaval Celje 041/678-229 b.jeric@siol.net
6. Zupanec Ana nadomestni član Tarok društvo Emona 031/279-990 ana.zupanec3@gmail.com

Komisija za pravila in tekmovalni sistem

V okviru ŠO deluje 5-članska Komisija za pravila in tekmovalni sistem. Komisija vodi register članstva, pripravlja predloge pravil tekmovanj, minimalne pogoje in standarde tekmovanj, predlog Pravilnikov s področja njegovih dejavnosti in predloge tekmovalnih koledarjev, sistemov ter razpisov

Člani komisije za pravila in tekmovalni sistem

Priimek in ime Funkcija Društvo Naslov Telefon E-mail
1. Filipančič Igor predsednik Tarok sekcija Koroške Kotlje 200, 2394 Kotlje 041/757-007 igor.filipancic@hotmail.com
2.
3. Makovec Bojan član TD Kranj Župančičeva 6, 4000 Kranj 041/546-253 Bojan.Makovec@merkur.si
4. Križanič Danilo član TK Maribor Celjska ulica 9, 2000 Maribor 031/773-293 danilo.krizanic@gmail.com
5. Jerič Simon član Tarok sekcija Koroške Cerkova 16, 1353 Borovnica 041/267-506 jeric.simon@gmail.com

Sodniška komisija in sodniki

V okviru ŠO deluje 3-članska sodniška komisija. Za vsako tekmovanje v okviru Tarok zveze Slovenije pa je določen sodnik, ki mora imeti opravljen preizkus

Člani sodniške komisije:

Priimek in ime Funkcija Društvo Naslov Telefon E-mail
1. Žolnir Bojan predsednik KAVAL Celje Gorica 57a, 3000 Celje 051/610-796 bojan.zolnir@gmail.com
2. Bizjak Franci član TD Kranj Predoslje 129c, 4000 Kranj 051/394-630 bizjak.nejc@gmail.com
3. Kodba Stanko član TK Maribor Jamova 9, 2000 Maribor 041/833-154 stanko.kepec@gmail.com

LISTA SODNIKOV TAROKA

Uradna lista sodnikov taroka z licenco, za opravljanje dela sodnika na tekmovanjih za državno prvenstvo v sezoni 2019.

Lista sodnikov za sezono 2019 je bila potrjena na 3. seji ŠO na Trojanah 8.12.2018.

član ime klub e-mail telefon
1. 1190 Bastašič Milan TRR milan.bastasic@amis.net 031/679-213
2. 0306 Bizjak Franc TDK bizjak.nejc@gmail.com 051/394-630
3. 1191 Brcko Danijel TRR dani.brcko@gmail.com 041/622-622
4. 1198 Drev Iztok KVC iztok.drev@agronatur.si 051/333-090
5. 0942 Flek Franc EMO franci.flek@gmail.com 031/382-668
6. 0447 Hočevar Jože TDL hocevar.joze@siol.net 041/650-161
7. 0504 Kodba Stanko TMB stanko.kepec@gmail.com 041/833-154
8. 1106 Križanič Danilo TMB danilo.krizanic@gmail.com 031/773-293
9. 1340 Mrđen Peter TDP peter.mrden@gmail.com 031/204-849
10. 1293 Ožbolt Miro KTK miro.ozbolt@omid.si 041/627-650
11. 0783 Plavčak Leopold TRR plavcakleopold@gmail.com 031/306-428
12. 1266 Starkl Peter TDP sprogla@gmail.com 041/795-900
13. 0801 Žolnir Bojan KVC bojan.zolnir@gmail.com 041/610-796

Delegati

Delegat je tista oseba, ki jo ŠO pred vsako tekmovalno sezono imenuje iz vrst članstva zveze in je glede na ugled, moralne vrline in strokovno usposobljenost ter dosedanje opravljeno delo primerna in sposobna za opravljanje te funkcije na turnirjih za DP (Seznam delegatov). Delegat mora med tekmovanjem ocenjevati potek le-tega in pripraviti poročilo o tekmovanju, zapisnik, ki vsebuje tudi rezultate, katere mu pomaga pripraviti operativni vodja tekmovanja in izjavo, ki vsebuje izjave posameznih odgovornih oseb na turnirjih.

Komisar

Vse turnirje registrira komisar po odigranem turnirju, ko prejme od delegata poročilo kot prilogo zapisnika turnirja za posamezni nivo tekmovanja in je podpisan od vseh uradnih oseb. Njegova vloga je tudi delegiranje ostalih funkcij. Komisar je generalni sekretar TARZS.

Certificirani upravljavci računalniškega programa za izvedbo tekmovanja

Vsako tekmovanje v okviru državnega prvenstva se vodi s posebnim programom. Tekmovanje lahko vodijo le certificirani upravljalci le-tega.

Lista certificiranih upravljavcev računalniškega programa za izvedbo tekmovanj