PRVENSTVO TAROK DRUŠTVA ROGATEC- ROGAŠKA 2018
Mesto Priimek in ime Točke Razlika
1 Pučko Rudolf 79 10565
2 Bastašić Milan 77 9000
3 Sušec Igor 75 5198
4 Boršič Srečko 68 2515
5 Banko Dušan 67 4527
6 Krajnčič Ivan 65 1245
7 Drenški Milan 64 -496
8 Sekirnik Željko 63 1668
9 Založnik Anton 63 -1558
10 Hajnšek Tanja 61 1611
11 Antolinc Franc 61 -756
12 Vrečar Željko 60 1980
13 Zafošnik Vlado 60 1143
14 Kamenšek Ana 58 -437
15 Lipnik Jožef st. 57 1062
16 Kuternik Marjan 57 -1423
17 Prevolšek Otmar 56 -1897
18 Mrkša Pavle 55 -2525
19 Plavčak Leopold 55 -2815
20 Stolcer Zlatko 54 -618
21 Ivekovič Slavko 53 555
22 Dirnbek Anton 53 256
23 Kokovnik Igor 51 2128
24 Plevnik Roman 46 -5037
25 Hostnik Tomaž 39 -869
26 Pučko Leon 38 -4770
27 Hohkraut Jože 34 -2581
28 Ižanc Anton 29 -2238
29 Brcko Dani 26 -630
30 Hajnšek Jaka 23 -465
31 Oset Vlado 20 -3867
32 Plahuta Darko 19 635
33 Prevolšek Goran 19 -963
34 Anderlič Janez 15 -1902
35 Roškar Franjo 6 -60