Štajersko-Koroška liga – rezultati 3. turnirja (10. 3. 2017)

Mesto Priimek in ime Klub Točke Razlika
1 Jerič Bojana TIM 9 1140
2 Karat Samo KVC 9 899
3 Praprotnik Srečko KVC 8 1099
4 Brcko Danijel TRR 8 819
5 Gradišnik Dušan VAL 8 771
6 Drev Iztok TIM 8 713
7 Banko Dušan TRR 8 538
8 Krga Darko 7 831
9 Križanič Danilo ORM 7 642
10 Radolić Igor TSM 7 485
11 Bohak Branko PAH 7 347
12 Skitek Zdenko TSK 7 323
13 Pučko Rudolf TSM 7 214
14 Golob Drago TSK 7 -95
15 Plazar Branko VAL 7 -315
16 Kodrič Jože ORM 6 1010
17 Kamenšek Ana TRR 6 917
18 Lalovič  Zvonko VAL 6 487
19 Bregar Jože TDP 6 402
20 Mastnak Nikolaj VAL 6 302
21 Trauner Robert KVC 6 207
22 Mumlek Štefan ORM 6 190
23 Jelakovič Ivan VAL 6 159
24 Duler Toni TDP 6 22
25 Mlinar Vlasta TIM 6 -20
26 Ivekovič Slavko TRR 6 -193
27 Goršič Janez TIM 6 -204
28 Hajnšek Tanja TRR 6 -329
29 Randjelovič Boško VAL 6 -614
30 Kodba Stanko TSM 6 -781
31 Lotrič Stanko TSK 5 282
32 Kaučič Darko TSM 5 -191
33 Brglez Stanislav TSK 5 -195
34 Ošlovnik Peter TSK 5 -583
35 Pintarič Niko KVC 5 -601
36 Hasemali Fredi TDP 5 -656
37 Plavčak Leopold TRR 5 -749
38 Korez Milan TDP 5 -1085
39 Jug Boris 4 -294
40 Lampret Franc TSM 4 -525
41 Tušek Lidija TSM 4 -526
42 Ajd  Josip VAL 4 -849
43 Zafošnik Vlado TRR 4 -899
44 Voh Albin PAH 3 -1284
45 Plazar Nada VAL 3 -1811